☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice

Czwartek 02.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia Wójta z 2009 r.


 

 • ZARZĄDZENIE NR 1 z dnia 10 stycznia 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu gminy Ostrowice na rok 2009. (format DOC)

zał 1          zał 2          zał 3  

w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu gminy Ostrowice na rok 2009. (format PDF)

zał 1         zał 2         zał 3


 

 • ZARZĄDZENIE NR 2  z dnia 15 stycznia 2009 r.

w sprawie powołania Kierownika Biblioteki Publicznej Gminy Ostrowice. (DOC)

w sprawie powołania Kierownika Biblioteki Publicznej Gminy Ostrowice. (PDF)


 

 •  ZARZĄDZENIE NR 3  z  dnia 28 stycznia 2009 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie  występującego w ciągu 2009  roku przejściowego deficytu budżetu. (DOC)

w sprawie zaciągnięcia kredytu na poktycie występującego w ciągu 2009 roku przejściowego deficytu budżetowego. (PDF)


 

 • ZARZĄDZENIE NR 4  z dnia 28 stycznia 2009 r.

w sprawie wyznaczenia sekretarza gminy do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy  Ostrowice poza czynnościami związanymi z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz ustaleniem wynagrodzenia.
(DOC)

 w sprawie wyznaczenia sekretarza gminy do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Ostrowice poza czynnościami związanymi z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz ustaleniem wynagrodzenia.
(PDF)
 


 •  ZARZĄDZENIE NR 5 z dnia 24 lutego 2009 r.

w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Ostrowice. (DOC)

w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Ostrowice.  (PDF)

 


 • ZARZĄDZENIE NR 6  z dnia 24 lutego 2009 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzednicze w Urzedzie Gminy Ostrowice. (DOC)

 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ostrowice. (PDF)


 

 • ZARZĄDZENIE NR 7 z dnia 24 lutego 2009 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na pokrycie występującego w ciągu 2009 roku przejściowego deficytu budżetu. (DOC)

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na pokrycie występującego w ciągu 2009 roku przejściowego deficytu budżetu.(PDF)
 


 

 • ZARZADZENIE NR 8 z dnia 27 lutego 2009 roku.

w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu 2009 roku przejściowego deficytu budżetu. (DOC)

w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu 2009 roku przejściowego deficytu budżetu. (PDF)


 

 • ZARZĄDZENIE NR 9 z dnia 2 marca 2009 roku.

w sprawie zmian w "Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Ostrowice". (DOC)

w sprawie zmian w "Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Ostrowice". (PDF)


 •  ZARZĄDZENIE NR 10 z dnia 17 marca 2009 roku.

w sprawie przedłożenia sprawozdania  z wykonania budżetu gminy za 2008 rok. (DOC)

zał 1        zał 2          zał 3          zał 4        zał 5

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.(PDF)

zał1        zał 2         zał 3         zał 4          zał 5


 

 • ZARZĄDZENIE NR 11 z dnia 17 marca 2009 roku.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Ostrowice za rok 2008
. (DOC)

zał 1

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy ostrowice za rok 2008
. (PDF)

zał 1


 

 •  ZARZĄDZENIE NR 12 z dnia 17 marca 2009 roku.

w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego. (DOC)

w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego. (PDF)

 


 

 • ZARZADZENIE NR 13 z dnia 31 marca 2009 roku.

w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS do prowadzenia spraw alimentacyjnych. (DOC)

w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS do prowadzenia spraw alimentacyjnych. (PDF)


 

 • ZARZĄDZENIE NR 14 z dnia 31 marca 2009 roku.

w sprawie wyznaczania na obszarze gminy  miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z kampanią wyborczą do Parlamentu Europejskiego.
( DOC)

w sprawie wyznaczania na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urządowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z kampanią wyborczą do Parlamentu Europejskiego.
(PDF)


 • ZARZĄDZENIE NR 15 z dnia 31 marca 2009 roku.

w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej na 2009 rok.
(DOC)

zał 1         zał 2         zał 3

w sprwie zatwierdzenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej na 2009 rok
.(PDF)

zał 1         zał 2         zał 3


 

 • ZARZĄDZENIE NR 16  z dnia 31 marca 2009 roku.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009. (DOC)

zał 1        zał 2         zał 3  

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009. (PDF)

zał 1        zał 2        zał 3


 

 • ZARZĄDZENIE NR 17 z dnia 31 marca 2009 roku.

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w gminie  Ostrowice w wyborach  posłów do parlamentu Europejskiego  zarzadzonych na dzień 
7 czerwca 2009 roku
. (DOC)

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w gminie  Ostrowice w wyborach  posłów do parlamentu Europejskiego  zarzadzonych na dzień 
7 czerwca 2009 roku
. (PDF)

 


 • ZARZĄDZENIE NR 18 z dnia 15 kwietnia 2009 roku.

w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Gminy Ostrowice. (format DOC)

zał 1        zał 2         zał 3 

w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzedu Gminy Ostrowice.(format PDF)

 zał 1       zał 2       zał 3


 

 • ZARZĄDZENIE NR 19 z dnia 15 kwietnia 2009 roku.

w sprawie ustalenia "Reguaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ostrowice". ( DOC)

w sprawie ustalenia "Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ostrowice".(PDF)

 


 

 • ZARZĄDZENIE NR 20 z dnia 15 kwietnia 2009 roku.

w sprawie upoważnienia Janiny Januszkiewicz , sekretarza Gminy Ostrowice do reprezentowania Gminy Ostrowice w  Lokalnej Grupie Działania "Partnerstwo Drawy". (DOC)

w sprawie upoważnienia Janiny Januszkiewicz, sekretarza Gminy Ostrowice do reprezentowania Gminy Ostrowice
w Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Drawy".
(PDF)


 • ZARZĄDZENIE NR 21 z dnia 12 maja 2009 roku.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia "przetarg nieograniczony na udzielenie Gminie Ostrowice kredytu długoterminowego w wysokości 1 400 000 złotych na spłatę wcześniej zaciagniętych zobowiązań oraz  na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy występującego w 2009 roku.
( DOC)

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia "przetarg nieograniczony na udzielenie Gminie Ostrowice kredytu długoterminowego w wysokości 1 400 000 złotych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy występującego w 2009 roku.
(PDF)


 • ZARZĄDZENIE NR 22 z dnia 12 maja 2009 roku.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Ostrowice w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego oraz ich składów. (DOC)

w sprawie powołania  obwodowych komisji wyborczych w gminie Ostrowice w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego oraz ich składów. (PDF)


 • ZARZĄDZENIE NR 23 z dnia 22 maja 2009 roku.

w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia  kierownika samorządowej jednostki organizacyjnej. (DOC)

w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierownika samorządowej jednostki organizacyjnej. (PDF)


 • ZARZĄDZENIE NR 24 z dnia 27 maja 2009 roku.

w sprawie  Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Ostrowice. (DOC)

w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Ostrowice. (PDF)


 

 • ZARZĄDZENIE NR 25  z dnia 27 maja 2009 roku

w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Ostrowice. (DOC )

w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Ostrowice. (PDF)
 


 • ZARZĄDZENIE NR 26 z dnia 27 maja 2009 roku.

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia III naboru  na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ostrowice. (DOC)

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia III naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ostrowice.(PDF)


 • ZARZADZENIE NR 27 z dnia 28 maja 2009 r

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. (DOC)

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. (PDF)


 • ZARZADZENIE NR 28  z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie zbycia nieruchomości własność Gminy Ostrowice. (DOC)

w sprawie zbycia nieruchomości własność Gminy Ostrowice. (PDF)


 

 • ZARZĄDZENIE NR 29 z dnia 30 czerwca 2009 roku.

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostrowice. ( DOC)
zał 1        zał 2

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostrowice. (PDF)
zał 1        zał 2
 


 

 • ZARZĄDZENIE NR 30 z dnia  30 czerwca 2009 roku.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok. (DOC)
zał 1        zał 2         zał 3         zał 4

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok. (PDF)
zał 1        zał 2        zał 3        zał 4


 

 • ZARZĄDZENIE NR 31 z dnia 6 lipca 2009 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia IV naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ostrowice. ( DOC)

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia IV naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ostrowice.(PDF)


 • ZARZĄDZENIE NR 32 z dnia 6 lipca 2009 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny posesji. (DOC)

w prawie powołania komisji konkursowej do oceny posesji. (PDF)


 • ZARZĄDZENIE NR 33  z dnia 24 lipca 2009 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Strażnika Gminnego w Urzędzie Gminy Ostrowice. (DOC)

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Strażnika Gminnego w Urzędzie Gminy Ostrowice. (PDF)


 • ZARZĄDZENIE NR 34 z dnia 24 lipca 2009 r.

w sprawie powołania Zastępcy Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych. (DOC)
zał 1.

w sprawie powołania Zastępcy Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych. (PDF)
zał 1.


 • ZARZĄDZENIE NR 35 z dnia 24 lipca 2009 r.

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice.(DOC)

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice. (PDF)


 • ZARZĄDZENIE NR 36  z dnia 24 lipca 2009 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Worowie. (DOC)

w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Worowie. (PDF)


 • ZARZĄDZENIE NR 37 z dnia 10 sierpnia 2009 r.

w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Worowie. (DOC)

w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Worowie. (PDF)


 • ZARZĄDZENIE NR 38  z dnia 24 sierpnia 2009 r.

w sprawie  przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy na I półrocze 2009 r. (DOC)
zał 1        zał 2         zał 3         zał 4         zał 5 

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu  gminy za I półrocze 2009 r. (PDF)
zał 1         zał 2         zał 3         zał 4        zał 5


 • ZARZĄDZENIE NR 39  z dnia 24 sierpnia 2009 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Ostrowice za I półrocze 2009 r. (DOC)
zał 1

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Ostrowice za I półrocze 2009 r. (PDF)
zał 1


 • ZARZĄDZENIE NR 40 z dnia 1 września 2009 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Worowie. (DOC)

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Worowie. (PDF)


 • ZARZĄDZENIE NR 41 z dnia 15 września 2009 r.

w sprawie przygotowania materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu gminy na 2010 r. (DOC)
zał 1     zał 2 

w sprawie przygotowania materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu gminy na 2010 r. (PDF)
zał 1     zał 2


 • ZARZĄDZENIE NR  42 z dnia 30 września 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.( DOC )
zał 1          zał 2         zał 3         zał 4

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. ( PDF)

zał 1         zał 2         zał 3         zał 4


 • ZARZĄDZENIE NR 43  dnia 6 października 2009 r

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia I naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ostrowice. (DOC)

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia I naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ostrowice. (PDF)


 • ZARZĄDZENIE NR 44  z dnia 16 października 2009 r.

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice. ( DOC )

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice. (PDF)


 • ZARZĄDZENIE NR 45 z dnia 16 października 2009 r.

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice. ( DOC )

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice. ( DOC )


 • ZARZĄDZENIE NR 46 z dnia 16 października 2009 r.

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice. ( DOC )

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice. ( PDF )

 


 • ZARZĄDZENIE NR 47 z dnia 16 października 2009 r.

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice. ( DOC )

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice. ( PDF)

 


 • ZARZĄDZENIE NR 48 z dnia 16 października 2009 r.

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice. ( DOC )

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice. ( PDF )


 • ZARZĄDZENIE NR 49 z dnia 26 października 2009 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia  I naboru na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Ostrowice
. ( DOC )

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia I naboru na wolne stanowisko urzędnicze
w  Urzędzie Gminy Ostrowice
. ( PDF )
 


 • ZARZĄDZENIE NR 50  z dnia 12 listopada 2009 r.

 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice.(DOC)

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice. (PDF)
 


 • ZARZĄDZENIE NR 51 z dnia 12 listopada 2009 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2010 r. (DOC)

w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2010 r. (PDF) 
 


 •  ZARZĄDZENIE NR 52  z dnia 12 listopada 2009 roku.

w sprawie organizacji stałego dyżuru Wójta na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. (DOC)

w sprawie organizacji stałego dyżuru Wójta na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. (PDF)
 


 • ZARZĄDZENIE NR 53  z dnia 2 grudnia 2009 r.

 w sprawie ustalenia harmonogramu kontroli finansowej jednostek organizacyjnych gminy na 2010 r. (DOC)

w sprawie ustalenia harmonogramu kontroli finansowej jednostek organizacyjnych gminy na 2010 r. (PDF) 
 


 • ZARZĄDZENIE  NR 54  z dnia 2 grudnia 2009 r.

w sprawie trybu zamawiania, używania, przechowywania, ewidencji i likwidacji pieczęci i pieczątek w Urzędzie Gminy Ostrowice. (DOC)
zał 1          zał 2         zał 3           zał 4           zał 5

w sprawie trybu zamawiania, używania, przechowywania, ewidencji i likwidacji pieczęci i pieczątek w Urzędzie Gminy Ostrowice. (PDF)
zał 1        zał 2          zał 3          zał 4           zał 5

 


 • ZARZĄDZENIE NR 55 z dnia 8 grudnia 2009 roku.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia "przetarg nieograniczony na sfinasowanie zobowiązań Zamawiającego przez przejęcie długu w kwocie 1. 150 tyś. zł". (DOC)
zał 1

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia "przetarg nieograniczonny na sfinasowanie zobowiązań Zamawiającego przez przejęcie długu w kwocie 1. 150 tyś. zł. (PDF)
zał 1
 


 • ZARZĄDZENIE NR 56  z dnia 14 grudnia 2009 roku.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia 
- "Przetarg nieograniczony na spłatę zobowiązań Zamawiającego przez przejęcie długu w kwocie 1.610 tyś zł"

-
"Usługa finasowa restrukturyzacji zobowiązań zamawiającego przez przejęcie długu (art. 518 § 1 pkt 3 kodeksu cywilnego) do kwoty  1 700 000 PLN" (DOC)
zał 1

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
- "przetag nieograniczony na spłatę zobowiązań Zamawiającego przez przejęcie długu w kwocie 1. 160 tyś zł".
- Usługa finasowa restrukturyzacji zobowiązań zamawiającego przez przejęcie długu (art.
518 § 1 pkt 3 kodeksu cywilnego) do kwoty 1 700 000 PLN " (PDF)
zał 1
 


 • ZARZĄDZENIE NR 57  z dnia 14 grudnia 2009 roku.

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostrowice. (DOC)

zmiejające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu gminy Ostrowice. (PDF)
 


 • ZARZĄDZENIE NR 58  z dnia 23 grudnia 2009 roku.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na pokrycie występującego w ciągu  2009 roku przejściowego deficytu budżetu. (DOC)

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na pokrycie występującego w ciągu 2009 roku przejściowego deficytu budżetu. (PDF)
 


 • ZARZĄDZENIE NR 59 z dnia 28 grudnia 2009 roku.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu  nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na dowóz uczniów z terenu gminy Ostrowice do szkół w 2010 roku. (DOC)

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na dowóz uczniów z terenu gminy Ostrowice do szkół w 2010 roku. (PDF)


 • ZARZĄDZENIE NR 60 z dnia 30 grudnia 2009 roku.

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok. (DOC)
zał 1         zał 2          zał 3          zał 4          zał 5

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok. (PDF)
zał 1         zał 2          zał 3          zał 4           zał 5

 


 • ZARZĄDZENIE NR 61  z dnia 30 grudnia 2009 roku.

w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu gminy Ostrowice na rok 2010. (DOC)
zał 1         zał 2         zał 3

w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu gminy Ostrowice na rok 2010. (PDF)
zał 1         zał 2         zał 3

Wytworzył:
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2009-02-27 10:26:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2010-07-14 11:06:26)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 467349