Dane adresowe urzędu

 

URZĄD GMINY OSTROWICE

Ostrowice 6

78-506 Ostrowice 
Tel. (94)3615226 
Fax. (94)3615227

 

 e-mail: ugostrowice@post.pl

NIP: 253 - 03 - 13 - 245

REGON: 000537579 

 
STRONA INTERNETOWA

www.ostrowice.pl   

skrytka e-puap: /ugostrowice/skrytka

                                                                                      
e PUAP
 
 
UWAGA!!!
Urząd Gminy Ostrowice informuje,
iż w związku z nowelizacją ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku
 o opłacie skarbowej  
(Dz.U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635),
która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2007r.,
zapłatę opłaty skarbowej
dokonuje się bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy Ostrowice:

Bank Spółdzielczy Połczyn Zdrój Nr: 05857700050000209120000010

 

Imię i nazwisko

stanowisko

Nr telefonu

Agnieszka Wróblewska

wyznaczona do wykonywania zadań i kompetencji organów gminy Ostrowice

94 361 52 26

Janina Januszkiewicz

Sekretarz Gminy

94 361 54 83

Anna Sybidło

Skarbnik Gminy

94 361 54 91

Jolanta Kurkowska-Kruczek

Stanowisko ds. organizacyjnych i kadrowych

94 361 52 26

Elżbieta Małocha

Stanowisko ds. wymiaru podatków

i opłat

94 361 54 92

 

Katarzyna Żołynia

Stanowisko ds. windykacji, księgowości podatkowej i opłat

94 361 52 52

Monika Szynal

Stanowisko ds. księgowości budżetowej i rachuby płac

94 361 54 79

Edyta Ogrodowska-Kaziszyn

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

94 361 52 80

Janina Szynal

Stanowisko ds. obsługi kasowej

94 361 54 90

Marta Pokutyńska Stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki gruntami 94 361 54 96

Jowita Ferenc

Urząd Stanu Cywilnego i ewidencji ludności

94 361 52 96

Monika Kłos

Stanowisko ds. planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej i inwestycji

94 361 54 94

Joanna Okoń

Stanowisko ds. oświaty, kultury i odpadów komunalnych

94 361 54 95

Edyta Trzcińska

Stanowisko ds. gospodarki wodnej i ściekowej

94 361 52 52

Jarosław Waszczyk

Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, planowania cywilnego
 

94 361 52 29

662 023 095

Kamila Waszczyk

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy
i działalności gospodarczej

94 361 54 89

Ewa Krywulko

Stanowisko ds. drogownictwa i bezrobocia

94 361 54 94

Jarosław Waszczyk

Strażnik Gminny

94 361 52 29

662 023 095

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Edyta Jawdyńska
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2003-05-12 14:05:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Kurkowska-Kruczek Jolanta
(2018-10-05 11:31:26)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki