informacja

 

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2012 r. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) Urząd Gminy Ostrowice informuje o udostępnieniu usługi pozwalającej na komunikowanie się
z osobami niesłyszącymi oraz niedosłyszącymi. Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione, tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i nr 171, poz. 1016 z późn. zm.).

Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza prosimy o powiadomienie Wójta Gminy Ostrowice,

·         mailem na adres: ugostrowice@post.pl  

·         faksem na nr: 94 36 15 227;

·         poprzez wysłanie SMS z określeniem rodzaju załatwianej sprawy i metody komunikowania się pod nr telefonu komórkowego: 662 011 926;

·         telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod nr telefonu: 94 36 15 226;

na trzy dni przed planowanym terminem załatwienia sprawy,
z wyłączeniem sytuacji nagłych.

W kontaktach z urzędem osoba niepełnosprawna do:

·         pośrednictwa tłumacza PJM - polskiego języka migowego,

·         pośrednictwa tłumacza SJM - systemu językowo - migowego,

·         tłumacza przewodnika, nazwanego w ustawie tłumaczem SKOGN.

FORMULARZ POWIADOMIENIA DO POBRANIA

Wójt Gminy Ostrowice

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2012-05-07 11:18:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2012-05-07 11:29:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki