Ewidencje inne

Dodatków mieszkaniowych
      ewidencję prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Pracowników Urzędu
      ewidencję prowadzi stanowisko ds. organizacyjnych

Pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych
      ewidencję prowadzi stanowisko ds. drogownictwa i bezrobocia

Skarg i wniosków
      ewidencję prowadzi stanowisko ds. organizacyjnych

Umów o dzieło
      ewidencję prowadzi Referat Finansowy UG

Umów - zleceń
      ewidencję prowadzi Referat Finansowy UG

Wydanych zaświadczeń
- o dochodowości i prowadzeniu gospodarstwa rolnego
- o nie zaleganiu w podatkach
- o wielkości gospodarstwa dla celów podatkowych
- o wartości otrzymanych bonów paliwowych
      ewidencję w/w spraw prowadzi Referat Finansowy UG

Sprzedaży nieruchomości na terenie miasta
      ewidencję prowadzi stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki gruntami

Sprzedaży nieruchomości na terenie gminy
      ewidencję prowadzi stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki gruntami

Zbiorników bezodpływowych
      ewidencję prowadzi stanowisko ds. planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej
i inwestycji

Przydomowych oczyszczalni ścieków
      ewidencję prowadzi stanowisko ds. planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej i inwestycji

Wytworzył:
Anna Skraba
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2003-06-26 14:01:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2007-12-10 11:40:35)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki