Instrukcja korzystania z BIP

Instrukcja korzystania z BIP-u

 

Do nawigacji po stronie Biuletynu Informacji Publicznej służy Menu przedmiotowe.

Jest ono podzielone na Kategorie, które grupują informacje z poszczególnych działów tematycznych. Kategorie opatrzone są nagłówkami zapisanymi na granatowym tle.

W celu ułatwienia odnalezienia informacji, w ramach kategorii utworzone zostały Podkategorie (aktywne przyciski umieszczone po obu stronach ekranu opisane na szarym tle).

Po wskazaniu kursorem myszy nazwy podkategorii, kursor przyjmuje kształt dłoni a nazwa podkategorii zostaje podkreślona.

Po wciśnięciu lewego przycisku myszy informacje zapisane w danej podkategorii wyświetlają się bądź w postaci kolejnych podmenu bądź w postaci informacji docelowej w środkowej części ekranu.

Jeżeli do słowa lub wersu podlinkowana jest (podłączona) szersza informacja, słowo to lub wers są podkreślone, a po wskazaniu kursorem myszy przybiera on postać dłoni.

Po “kliknięciu” na podkreślonym słowie lub wersie nowe informacje wyświetlane są w postaci kolejnego podmenu lub w  tak zwanym oknie “pop-up”. W każdym tego typu oknie istnieje możliwość wydrukowania zawartej tu treści, zapisania jej na dyskietce (lub dysku), bądź po zapoznaniu się z treścią -  zamknięcia okna. Wspomniane funkcje (“ZAPISZ”, “DRUKUJ”, “ZAMKNIJ”) zawsze znajdują się na końcu treści okna pop-up.

Dokumenty specyficzne dla urzędu takie jak treść prawa miejscowego lub wnioski do wypełnienia zapisane są w postaci plików o rozszerzeniu pdf.  W celu ich odczytania na komputerze powinien być zainstalowany program Acrobat Reader .

Jest to darmowy program dostępny w internecie pod adresem:

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

Dołączone wnioski zapisane są jako formularze. Oznacza to, że w dokumentach tych można wprowadzać dane tylko w zaznaczonych polach. Nagłówki pól nie są przeznaczone do edycji.

Do wypełnienia formularza nie jest potrzebny żaden edytor tekstów.

Oprócz menu przedmiotowego na stronie głównej znajdują się następujące przyciski i zakładki:

 • Zakładka Adres pozwala na wyświetlenie danych adresowych urzędu,
 • Zakładka Wydziały pozwala na wyświetlenie struktury organizacyjnej urzędu,
 • Zakładka Rejestr zmian zawiera informacje  o  wszystkich  zmianach  wprowadzonych     w dokumentach prezentowanych w BIP-ie. Odnaleźć tu można informacje jaki dokument, kiedy i w jaki sposób był zmieniany (dodany, skasowany czy zmodyfikowany),
 • Zakładka Pomoc zawiera niniejszy tekst,
 •  Przycisk z logo strony głównej Biuletynu umożliwia przejście na stronę główną prowadzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • Przycisk “zajrzyj na strony urzędu” umożliwia przejście na stronę informacyjną danego urzędu,
 • Przycisk Szukaj umożliwia odnalezienie informacji zawierającej słowo lub frazę wpisaną  w okienku.

W dolnej części ekranu znajdują się następujące przyciski:

 • Statystyki serwisu – umożliwia obejrzenie statystyk dotyczących częstotliwości przeglądania strony BIP,
 • Ochrona prywatności i warunki użytkowania serwisu – znajdują się tu zastrzeżenia prawne dotyczące korzystania z zawartości serwisu,
 • Webmaster – znajdują się tu taj informacje o osobach odpowiedzialnych za treść Biuletynu,
 • Pomoc – zawiera niniejszy tekst.
Wytworzył:
Ilona Gajewska
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2003-06-26 10:02:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2004-01-02 10:51:25)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki