Przyjęcia interesantów

 

 


Przyjmowanie interesantów w sprawach indywidualnych, w tym w sprawach skarg i wniosków odbywa się przez:

 

1.Wójta - w następującym czasie,

a) w każdy czwartek w godzinach pracy Urzędu

b) w każdy czwartek poza godzinami Urzędu tj. od godz.16.00 do godz.16.30,

c) w przypadku, kiedy  czwartek  jest  dniem  wolnym  od  pracy  przyjmowanie  interesantów  w sprawach skarg  i  wniosków odbywa się w następny dzień pracujący przez 0.30 godz. po godzinach pracy Urzędu

2. pracowników Urzędu - codziennie w godzinach pracy Urzędu,
 

3. w czasie nieobecności Wójta interesantów przyjmuje Sekretarz.

4. Przewodniczącego Rady Gminy - w następującym czasie,

a) w każdy czwartek od godz. 15.00 do 16.00 oraz 16.00 do 16.30 w pokoju nr 17

b) w przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Gminy dyżuruje Wiceprzewodniczący Rady Gminy lub ewentualnie wyznaczony Radny. 

 

Udzielanie informacji oraz udostępnianie akt w sprawach indywidualnych nie może naruszać przepisów o ochronie danych osobowych.

 

Wytworzył:
Janina Januszkiewicz
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2003-05-20 07:24:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2015-09-17 09:56:21)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki