☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice

Czwartek 02.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia Wójta z 2008 r.

 • ZARZĄDZENIE NR 1/2008 z dnia 07 stycznia 2008 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu/pożyczki na pokrycie występującego w ciągu 2008 roku przejściowego deficytu budżetu (format  DOC)

w sprawie zaciągnięcia kredytu/pożyczki na pokrycie występującego w ciągu 2008 roku przejściowego deficytu budżetu (format  PDF)


 • ZARZĄDZENIE NR 2/2008 z dnia 16 stycznia 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu gminy Ostrowice na rok 2008 (format DOC)

zał. 1        zał. 2        zał. 3

 w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu gminy Ostrowice na rok 2008 (format PDF)

zał. 1        zał. 2        zał. 3


 • ZARZĄDZENIE NR 3/2008 z dnia 23 stycznia 2008 r.

 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowicach (format DOC)

zał. 1

 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowicach (format PDF)

zał. 1


 • ZARZĄDZENIE NR 4/2008 z dnia 25 stycznia 2008 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia "przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu krótkoterminowego w wysokości 500.000 złotych na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego w roku 2008" (format DOC)

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia "przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu krótkoterminowego w wysokości 500.000 złotych na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego w roku 2008" (format PDF)


 • ZARZĄDZENIE NR 5/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ostrowice (format DOC)

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ostrowice (format PDF)


 • ZARZĄDZENIE NR 6/2008 z dnia 1 lutego 2008 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na dowóz uczniów z terenu gminy Ostrowice do szkół w roku 2008 (format DOC)

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na dowóz uczniów z terenu gminy Ostrowice do szkół w roku 2008 (format PDF)

 

 


 • ZARZĄDZENIE NR 7/2008 z dnia 13 lutego 2008 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na dowóz uczniów z terenu gminy Ostrowice do szkół w roku 2008 (format DOC)

 

 

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na dowóz uczniów z terenu gminy Ostrowice do szkół w roku 2008 (format PDF)

 


 

 • ZARZĄDZENIE NR 8/2008 z dnia 14 lutego 2008 r.

w sprawie organizacji stałego dyżuru Wójta na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (format DOC)

w sprawie organizacji stałego dyżuru Wójta na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (format PDF)

Instrukcja działania stałego dyżuru Wójta gminy na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 

 


 •  ZARZĄDZENIE NR 9/2008 z dnia 27 lutego 2008

w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Ostrowice" (Format DOC)

zał 1

w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Ostrowice" (Format PDF)

zał1

 


 

 • ZARZĄDZENIE NR 10/2008 z dnia 27 lutego 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rzadowej na 2008 rok. (format DOC)

zał 1             zał 2         zał 3

w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2008 rok. (format PDF)

zał 1            zał 2         zał 3

 


 

 • ZARZĄDZENIE NR 11/2008 z dnia 5 marca 2008 r.

w sprawie powołania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych (format DOC)

w sprawie powołania komisji rozwiązywania problemów alkoholowych (format PDF)

 


 

 • ZARZĄDZENIE NR 12/2008 Z DNIA 13 marca 2008 r.

w sprawie zasad przyznania i korzystania ze służbowego telefonu komórkowego (format DOC)

zał 1

w sprawie zasad przyznania i korzystania ze służbowego telefonu komórkowego (format PDF)

zał 1

 


 

 • ZARZĄDZENIE NR 13/2008 z dnia 14 marca 2008 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonywania budżetu gminy za rok 2007 (format DOC)

zał 1        zał 2        zał 3       zał 4     zał 5

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonywania budżetu gminy za rok 2007 (format PDF)

zał 1        zał 2       zał 3       zał 4      zał 5

 


 

 • ZARZĄDZENIE NR 14/2008 z dnia 19 marca 2008 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Ostrowice za rok 2007. (format DOC)

zał 1

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Ostrowice za rok 2007. (format PDF)

zał 1

 


 

 • ZARZĄDZENIE NR 15/2008 z dnia 25 marca 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 rok. (format DOC)

zał 1

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 rok. (format PDF)

zał 1

 

 


 

 • ZARZĄDZENIE NR 16/2008 z dnia 31 marca 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok. (format DOC)

zał 1        zał 2      zał 3      zał 4

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok. (format PDF)

zał 1        zał 2      zał 3      zał 4

 


 

 • ZARZĄDZENIE NR 17/2008 z dnia 8 kwietnia 2008 r.

w sprawie powołania Kierownika Kancelarii Tajnej w Urzedzie Gminy Ostrowice (format DOC)

zał 1

w sprawie powołania Kierownika Kancelarii Tajnej w Urzedzie Gminy Ostrowice (format PDF)

zał 1

 


 

 • ZARZĄDZENIE NR18/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 r.

w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom - szkoła - dom   (format DOC)

zał 1     zał 2    zał 3    zał 4

w sprawie realizacj zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom - szkoła - dom  (format PDF)

zał 1     zał 2    zał 3    zał 4

 

 


 

 • ZARZĄDZENIE NR19/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia  (format DOC)

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia  (format PDF)

 


 

 • ZARZĄDZENIE NR20/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r.

w sprawie palenia tytoniu na terenie Urzędu (format DOC)

w sprawie palenia tytoniu na terenie Urzędu (format PDF)

 

 


 

 • ZARZĄDZENIE NR 21/2008 z dnia 9 maja 2008 r.

w sprawie regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostrowice (format DOC)

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostrowice (format PDF)

 


 

 • ZARZĄDZENIE NR 22/2008 z dnia 12 czerca 2008 r.

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice w miejscowości Przytoń (Format DOC)

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice w miejscowości Przytoń (fotmat PDF)

 


 

 • ZARZĄDZENIE NR 23/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r.

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice w miejscowości Jelenino (format DOC)

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice w miejscowości Jelenino (format PDF)


 

 • ZARZĄDZENIE NR 24/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r.

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice w miejscowości Nowe Worowo (format DOC)

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice w miejscowości Nowe Worowo (format PDF)

 

 


 

 • ZARZADZENIE NR 25/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu roztrzygnięcia zamówienia w trybie przetargu na dialog konkurencyjny o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 Prawo Zamówień Publicznych na wykonanie zadania "Uporzedkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ostrowice w obszarze   Drawskiego Parku Krajobrazowego" (format DOC)

Zał 1

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu roztrzygnięcia zamówienia w trybie przetargu na dialog konkurencyjny o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 Prawo Zamówień Publicznych na wykonanie zadania "Uporzedkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ostrowice w obszarze   Drawskiego Parku Krajobrazowego" (format PDF)

Zał 1 

 


 

 • ZARZĄDZENIE NR 26/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości (format DOC)

w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów stanowiacych gminny zasób nieruchomości (format PDF)

 

 


 

 • ZARZĄDZENIE NR 27/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Worowie (format DOC)

w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zaspołu Szkół w Nowym Worowie (Format PDF)

 


 

 • ZARZĄDZENIE NR  28/2008  z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok. (format DOC)

zał 1      zał 2         zał 3      zał 4

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok. (format PDF)

zał 1      zał 2         zał 3       zał 4

 


 

 • ZARZĄDZENIE NR 29/2008 z dnia 28 lipca 2008 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej (format DOC)

w sprawie powołania komisji konkursowej (format PDF)

 

 


 

 • ZARZADZENIE NR 30/2008 z dnia 31 lipca 2008 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowicach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydawania w tych sprawach decyzji. (Format DOC)

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowicach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnegi oraz wydawania w tych sprawach decyzji. (Format PDF)

 

 


 

 • ZARZADZENIE NR 31/2008  zdnia 18 sierpnia 2008 r.

w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego oraz zasiłku losowego o charakterze socjalnym (format DOC)

zał 1             zał 2

w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego oraz zasiłku losowego o charakterze socjalnym (format PDF)

zał 1            zał 2

 

 


 

 • ZARZĄDZENIE NR 32/2008 z dnia 18 sierpnia 2008 r

 

 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (format DOC)

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela  mianowanego (format PDF)

 


 

 • ZARZĄDZENIE NR 33/2008 z dnia 25 sierpnia 2008 r.

w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Worowie (format DOC)

w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w nowym Worowie (format PDF)

 


 

 • ZARZĄDZENIE NR 34/2008 z dnia 25 sierpnia 2008 r.

w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Worowie (format DOC)

w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Worowie (format PDF)

 


 

 • ZARZĄDZENIE NR 35/2008 zdnia 26 sierpnia 2008 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 r. (format DOC)

zał 1      zał 2        zał 3        zał 4        zał 5

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 r. (format PDF)

zał 1     zał 2         zał 3        zał 4         zał 5

 


 

 • ZARZĄDZENIE NR 36/2008  z dnia 26 sierpnia 2008 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminny Ostrowice za I półrocze 2008 r. (format DOC)

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania planu finasowego Biblioteki Publicznej Gminy Ostrowice za I półrocze 2008 r. (format PDF)

 

 


 

 • ZARZĄDZENIE NR 37/2008 z dnia 5 września 2008 r.

w sprawie zbycia nieruchomości w formie bezprzetargowej stanowiącej własność Gminy Ostrowice (format DOC)

w sprawie zbycia nieruchomości w formie bezprzetargowej stanowiącej własność Gminy Ostrowice (format PDF)

 


 

 • ZARZĄDZENIE NR 38/2008 z dnia 15 września 2008 r.

w sprawie przygotowania materiałów planistycznych do opracowania budżetu na 2009 rok.(format DOC)

zał 1         zał 2       zał 3

w sprawie przygotowania materiałów planistycznych do opracowania budżetu na 2009 rok.  (format PDF)

zał 1         zał 2        zał 3

 


 

 • ZARZĄDZENIE NR 39/2008 z dnia 29 września 2008 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu rozstrzygnięcia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu rozstrzygnięcia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.


 • ZARZĄDZENIE NR 40/2008 z dnia 29 września 2008 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej (format DOC)

w sprawie powołania komisji konkursowej (formtat PDF)

 

 


 

 • ZARZĄDZENIE NR 41/2008 z dnia 30 września 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. (format DOC)

zał 1          zał 2          zał 3          zał 4

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. (format PDF)

zał 1          zał 2           zał 3          zał 4

 


 

 • ZARZĄDZENIE NR 42/2008 z dnia 30 września 2008 r.

w sprawie realizacji  zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie  przewozu do szkoły lub ośrodka. (format DOC)

zał 1          zał 2          zał 3         zał 4

w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie  przewozu do szkoły lub ośrodka. (format PDF)

zał 1          zał 2          zał 3          zał 4

 


 

 • ZARZĄDZENIE NR 43/2008 z dnia 20 października 2008 r.

w  sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowicach do prowadzenia wywiadów alimentacyjnych i odbierania świadczeń majątkowych. (format DOC)

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowicach do prowadzenia wywiadów alimentacyjnych i odbierania świadczeń majątkowych. (format PDF)

 


 

 • ZARZĄDZENIE  NR 44/2008 z dnia 20 października 2008 r

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowicach do wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. (format DOC)

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowicach do wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. (format PDF)

 


 

 • ZARZĄDZENIE NR 45/2008 z dnia 20 października 2008 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawki za 1 km w celu rozliczenia  kosztów używania  samochodów prywatnych do  celów służbowych. (format DOC)

w sprawie ustalenia wysokości stawki za 1 km w celu rozliczenia  kosztów używania samochodów prywatnych do celów służbowych (format PDF)

 


 

 • ZARZADZENIE NR 46/2008 z dnia 23 października 2008 r.

 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu rozstrzygnięcia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego  p.n. "Udzielenie Gminie Ostrowice kredytu długoterminowego  w wysokości 1 200 000 złotych z przeznaczeniem  na spłatę wcześniejszych zobowiązań". (format DOC)

zał. 1

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu rozstrzygnięcia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego p.n. "Udzielenie Gminie Ostrowice kredytu długoterminowego w wysokości 1 200 000 złotych z przeznaczeniem na spłatę wcześniejszych zobowiązań". (format PDF)

 zał 1

 


 

 • ZARZĄDZENIE NR 47/2008 z dnia 23 października 208 r.

w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny. (format DOC)

instrukcja        zał 1          zał 2          zał 3          zał 4          zał 5          zał 6          zał 7          zał 8         zał 9

    zał 10         zał 11        zał 12

w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny. (format PDF)

instrukcja          zał 1         zał 2         zał 3          zał 4          zał 5          zał 6          zał 7          zał 8          zał 9

    zał 10         zał 11         zał 12

 


 

 • ZARZĄDZENIE NR 48/2008  z dnia 27 październiak 2008 r.

w sprawie wyeliminowania nieprawidłowości stwierdzonych w toku kontroli przeprowadzonej przez Regionalnę Izbę Obrachunkową  w Szczecinie  jak i usprawnienia pracy  Urzędu Gminy.(format DOC)

w sprawie wyeliminowania nieprawidłowości stwierdzonych w toku kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie jak i usprawnienia pracy  Urzędu Gminy. (format PDF)

 


 

 • ZARZĄDZENIE NR 49 z dnia 3 listopada 2008 r.

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Worowie. (format DOC)

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Worowie. (format PDF)

 


 

 • ZARZĄDZENIE NR 50 z dnia 3 listopada 2008 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Nowym Worowie. (Format DOC)

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Nowym Worowie. (Format PDF)

 


 

 • ZARZĄDZENIE NR 51 z dnia 3 listopada 2008 r.

w sprawie powołania pełnomocnika do spraw informacji niejawnych. (format DOC)

zał 1

w sprawie powołania pełnomocnika do spraw informacji niejawnch. (format PDF)

zał 1

 

 


 

 • ZARZĄDZENIE NR 52 z dnia 12 listopada 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. (format DOC)

zał 1          zał 2          zał 3        

w sprawie zmian w budżecie na 2008 r. (format PDF)

zał 1         zał 2          zał 3  

 


 

 • ZARZĄDZENIE NR 53 z dnia 14 listopada 2008 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2009 r. (format DOC)

w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2009 r. (format PDF)

 


 

 • ZARZĄDZENIE NR 54 z dnia 17 listopada 2008 r.

w sprawie zbycia nieruchomości  gruntowej nie zabudowanej stanowiącej własność Gminy w formie przetargu ustnego nieograniczonego. (format DOC)

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej nie zabudowanej stanowiącej własność Gminy w formie przetargu ustnego nieograniczonego. (format PDF)

 


 

 • ZARZĄDZENIE NR 55 z dnia 29 listopada 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostrowice. (format DOC)

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostrowice. (format PDF)

 


 

 • ZARZĄDZENIE NR 56 z dnia 8 grudnia 2008 r.

w sprawie powołania komisji do zniszczenia dokumentacji niearchwalnej. (format DOC)

w sprawie powołania komisji do zmiszczenia dokumentacji niearchwalnej. (format PDF)

 


 

 • ZARZĄDZENIE NR 57 z dnia 8 grudnia 2008 r.

 w sprawie ustalenia harmonogramu kontroli finansowej jednostek organizacyjnych gminy. (format DOC)

w sprawie ustalenia harmonogramu kontroli finansowej jednostek organizacyjnych gminy. (format PDF)


 

 • ZARZĄDZENIE NR 58 z dnia 11 grudnia 2008 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, w trybie  przetargu  nieograniczonego,  w  celu  wyboru  wykonawcy  na  dowóz  uczniów  z terenu gminy Ostrowice do szkół w roku 2009. (format DOC)

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia w trybie  przetargu  nieograniczonego,  w  celu  wyboru  wykonawcy  na dowóz  uczniów  z  ternu  gminy  Ostrowice do szkół w roku 2009. (format PDF)

 


 

 • ZARZĄDZENIE NR 59 z dnia 11 grudnia 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie "Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Ostrowice". (format DOC)

zmieniające zarządzenie w sprawie "Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Ostrowice". (format PDF)

 


 

 • ZARZĄDZENIE NR 60  z dnia 11 grudnia 2008 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia "Szczególnych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" w Urzędzie Gminy Ostrowice". (format DOC)

zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia "Szczególnych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" w Urzędzie Gminy Ostrowice. (Format PDF)

 


 

 • ZARZĄDZENIE NR 61 z dnia 31 grudnia 2008 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. (format DOC)

zał 1

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzaji. (format PDF)

zał 1


 

 • ZARZĄDZENIE NR 62 z dnia 31 grudnia 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. (format DOC)

zał 1         zał 2           zał 3         zał 4

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. (format PDF)

zał 1        zał 2         zał 3          zał 4

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2008-01-11 13:32:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Kurkowska-Kruczek Jolanta
(2013-04-17 14:41:32)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 467349