☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice

Czwartek 02.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia Wójta z 2010 r.


 

ZARZĄDZENIE NR 1 z dnia 13 stycznia 2010 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia "przetarg nieograniczony na urządzenie czterech placów zabaw oraz remont świetlic w miejscowościach na terenie Gminy Ostrowice, jako I etap realizacji - remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Dołgie, Borne, Siecino, Cieminko". (DOC)

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia "przetarg nieograniczony na udządzenie czterech placów zabaw oraz remont świetlic w miejscowościach na terenie Gminy Ostrowice, jako I etap realizacji - remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Dołgie, Borne, Siecino, Cieminko". (PDF)


ZARZĄDZENIE NR 2 z dnia 1 lutego 2010 r.

w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Gminy w Ostrowicach na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. (DOC)

w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Gminy w Ostrowicach na czas zewnętrznego zagrozenia bezpieczeństwa państwa i wojny. (PDF)


ZARZĄDZENIE NR 3 z dnia 24 lutego 2010 r.

w sprawie wyłączenia z przetargu lokalu użytkowego położnego w budynku nr 1 w miejscowości Bolegorzyn oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia w/w części lokalu  użytkowego. (DOC)

w sprawie wyłączenia z przetargu lokalu użytkowego położonego w budynku nr 1 w miejscowości Bolegorzyn oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia w/w części lokalu użytkowego. (PDF)


ZARZĄDZENIE NR 4 z dnia 24 lutego 2010 r.

w sprawie zbytu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice. (DOC)

w sprawie zbytu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice. (PDF)
 


ZARZĄDZENIE NR 5 z dnia 03 marca 2010 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu 2010 roku  przejściowego deficytu budżetu. (DOC)
w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu 2010 roku  przejściowego deficytu budżetu. (PDF)
 


ZARZĄDZENIE NR 6 z dnia 17 marca 2010 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finasowego Biblioteki Publicznej Gminy Ostrowice za rok 2009. (DOC)
zał 1
w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Ostrowice za rok 2009. (PDF)
zał 1
 


ZARZĄDZENIE NR 7  z dnia 17 marca 2010 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2009. (DOC)
zał 1         zał 2          zał 3   zał 3          zał 4           zał 5           zał 6           zał 7        zał 8          zał 9
 

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2009. (PDF)
zał 1         zał 2         zał 3    zał 3         zał 4           zał 5           zał 6           zał 7         zał 8          zał 9
 


 

ZARZĄDZENIE  NR 9 z dnia 17 marca 2010 r.

w sprawie opracowania planu finasowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Ostrowice ustawami na 2010 rok. (DOC)
zał 1        zał 2            zał 3

w sprawie opracowania planu finasowego zadań zleconych z akresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Ostrowice ustawami na 2010 rok. (PDF)
zał 1      zał 2        zał 3


 

ZARZĄDZENIE NR 10  z dnia 19 marca 2010 r.

w sprawie zaciągniecia pożyczki na pokrycie występującego w ciągu 2010 roku przejściowego deficytu budżetu. (DOC)
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na pokrycie występującego w ciągu 2010 roku przejściowego deficytu budżetu. (PDF)
 


ZARZĄDZENIE NR 11  z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie powołania rzeczoznawców wyznaczonych przez Państwowego Lekarza Weterynarii do przeprowadzania na terenie Gminy Ostrowice zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, pasz i sprzętu przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania. (DOC)
w sprawie powołania rzeczoznawców wyznaczonych przez Państwowego Lekarza Weterynarii do przeprowadzania na terenie Gminy Ostrowice zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, pasz i sprzętu przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania. (PDF)
 


ZARZĄDZENIE NR 12  z dnia 31 marca 2010 r.

w sprzawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. (DOC)
zał 1        zał 2         zał 3         zał 4
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. (PDF)
zał 1        zał 2         zał 3         zał 4

 


 

ZARZĄDZENIE NR 13 z dnia 31 marca 2010 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie "Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Ostrowice" (DOC)

zmieniające zarządzenie w sprawie "Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Ostrowice" (PDF)


 ZARZĄDZENIE NR 14 z dnia 21 kwietnia 2010 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia przetarg w trybie negocjacji z ogłoszeniem na zadanie "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ostrowice w obszarze Drawskiego Parku Krajobrazowego - Etap II. (DOC)
zał 1

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia  postępowania o udzielenie zamówienia przetarg w trybie negocjacji z ogłoszeniem na zadanie "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ostrowice w obszarze Drawskiego Parku Krajobrazwego - Etap II. (PDF)
zał 1
 


ZARZĄDZENIE NR 15  z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne  umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z kampanią wyborczą na Prezydenta  Rzecypospolitej Polskiej. (DOC)
w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z kampanią wyborczą na Prezydenta rzeczypospolitej Polskiej. (PDF)
 


ZARZĄDZENIE NR 16 z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie upoważnienia  Sekretarza Gminy  Ostrowice do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania  w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. (DOC)
w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Ostrowice do sporządzania aktów pełnomocnictwa di głosowania w wyborach Prezydenta rzeczypospolitej Polskiej. (PDF)
 


ZARZĄDZENIE NR 17 z dnia 05 maja 2010 r.

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice. (DOC)
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice. (PDF)

 


ZARZĄDZENIE NR 18  z dnia 05 maja 2010 r.

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w gminie Ostrowice w wyborach Prezydenta Rzaczypospolitej Polskiej zarządzonych  na dzień 20 czerwca 2010 r. (DOC)
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w gminie ostrowice w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. (PDF)


ZARZĄDZENIE NR 19 z dnia 28 maja 2010 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ostrowice. (DOC)
w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ostrowice. (PDF)


ZARZĄDZENIE NR 20  z dnia 28 maja 2010 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ostrowice za 2009 r. (DOC)
w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ostrowice za 2009 r. (PDF)


ZARZĄDZENIE NR 21 z dnia 31 maja 2010 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Ostrowice w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. (DOC)
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Ostrowice w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. (PDF)


ZARZĄDZENIE NR 22 z dnia 31 maja 2010 r.

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. (DOC)

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechego Spisu Rolnego w 2010 r. (PDF)


ZARZĄDZENIE NR 23 z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia przetarg nieograniczony nadostawę pn: "Urządzanie czterech placów zabaw oraz remont czterech świetlic w miejscowościach na terenie  gminy Ostrowice, jako II etap realizacji urządzanie czterech placów zabaw w miejscowościach Bolegorzyn, Chlebowo, Nowe Worowo, Ostrowice". (DOC)

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia przetarg nieograniczony nadostawę pn: "Urządzanie czterech placów zabaw oraz remont czterech świetlic w miejscowościach na terenie  gminy Ostrowice, jako II etap realizacji urządzanie czterech placów zabaw w miejscowościach Bolegorzyn, Chlebowo, Nowe Worowo, Ostrowice". (PDF)


ZARZĄDZENIE NR 24 z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. (DOC)
zał 1         zał 2          zał 3          zał 4

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. (PDF)
zał 1        zał 2         zał 3          zał 4


ZARZĄDZENIE NR 25 z dnia 19 lipca 2010 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia przetarg nieograniczony na dostawę pn: "Urządzanie czterech placów zabaw oraz remont czterech świetlic w miejscowościach na terenie  gminy Ostrowice, jako II etap realizacji urządzanie czterech placów zabaw w miejscowościach Bolegorzyn, Chlebowo, Nowe Worowo, Ostrowice". (DOC)
zał 1

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia przetarg nieograniczony na dostawę pn: "Urządzanie czterech placów zabaw oraz remont czterech świetlic w miejscowościach na terenie  gminy Ostrowice, jako II etap realizacji urządzanie czterech placów zabaw w miejscowościach Bolegorzyn, Chlebowo, Nowe Worowo, Ostrowice". (PDF)
zał 1


ZARZĄDZENIE NR 26 z dnia 23 lipca 2010 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. (DOC)

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. (PDF)


ZARZĄDZENIE NR 27  z dnia 29 lipca 2010 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ostrowice. (DOC)

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ostrowice. (PDF)


 ZARZĄDZENIE NR 28 z dnia 29 lipca 2010 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na dostawę pn: "Urządzanie czterech placów zabaw oraz remont czterech świetlic w miejscowościach na terenie Gminy Ostrowice, jako II etap realizacji. (DOC)

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na dostawę pn: "Urządzanie czterech placów zabaw oraz remont czterech świetlic w miejscowościach na terenie Gminy Ostrowice, jako II etap realizacji. (PDF)


 

ZARZĄDZENIE NR 29 z dnia 5 sierpnia 2010 r.

w sprawie powołania komisji skontrowej. (DOC)

w sprawie powołania komisji skontrowej. (PDF)


ZARZĄDZENIE NR 30 z dnia 6 sierpnia 2010 r

w sprawie powołania Komisji Konkursowej. (DOC)

w sprawie powołania Komisji Konkursowej. (PDF)


ZARZĄDZENIE NR 31 z dnia 12 sierpnia 2010 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny posesji i sołectwa. (DOC)

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny posesji i sołectwa. (PDF)


ZARZĄDZENIE NR 32 z dnia 12 sierpnia 2010 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. (DOC)

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. (PDF)


ZARZĄDZENIE NR 33 z dnia 12 sierpnia 2010 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowannego. (DOC)

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. (PDF)


ZARZĄDZENIE NR 34 z dnia 19 sierpnia 2010 r.

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Worowie. (DOC)

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Worowie. (PDF)


ZARZĄDZENIE NR 35 z dnia 19 sierpnia 2010 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Nowym Worowie. (DOC)

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Nowym Worowie. (PDF)


ZARZĄDZANIE NR 36  z dnia 23 sierpnia 2010 r

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania planu finasowego Biblioteki Publicznej gminy Ostrowice za I półrocze 2010 r. (DOC)

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania planu finasowego biblioteki publicznej gminy Ostrowice za I półrocze 2010 r. (PDF)


ZARZĄDZENIE NR 37 z dnia 23 sierpnia 2010 r

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania  budżetu gminy za I półrocze 2010 roku. (DOC)
zał 1          zał 2         zał 3          zał 4          zał 5          zał 6          zał 7           zał 8

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy na I półrocze 2010 roku. (PDF)
zał 1          zał 2         zał 3          zał 4          zał 5          zał 6          zał 7           zał 8


ZARZĄDZENIE NR 38  z dnia 16 września 2010 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia przetrag w trybie ograniczonym: "Sfinansowanie zobowiązań zamawiającego przez przejęcie długu w kwocie 2.100 tys. złotych". (DOC)

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia przetarg w trybie ograniczonym: "Sfinasowanie zobowiązań zamawiającego przez przejęcie długu w kwocie 2.100 tys. złotych". (PDF)


ZARZĄDZENIE NR 39 z dnia 29 września 2010 r.

w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Ostrowice. (PDF)


ZARZĄDZENIE NR 40 z dnia 29 września 2010 r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. (DOC)
zał 1         zał 2          zał 3

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. (PDF)
zał 1         zał 2         zał 3
 


ZARZĄDZENIE NR 41  z dnia 29 września 2010 r.

w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w związku z wyborami do organów samorządu terytorialnego. (DOC)

w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w związku z wyborami do organów samorządu terytorialnego. (PDF)


ZARZĄDZENIE NR 42 z dnia 29 września 2010 r.

w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Ostrowice do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku. (DOC)

w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Ostrowice do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku. (DOC)
 


ZARZĄDZENIE NR 43 z dnia 30 września 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. (DOC)
zał 1

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. (PDF)
zał 1

ZARZĄDZENIE NR 44 z dnia 30 września 2010 r.

w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego. (DOC)

w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego. (PDF)
 


ZARZĄDZENIE NR 45 z dnia 30 września 2010 r.

w sprawie powołania koordynatora gminnego, pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej i operatorów obwodowych komisji wyborczych. (DOC)

w sprawie powołania koordynatora gminnego, pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej i operatorów obwodowych komisji wyborczych. (PDF)
 


ZARZĄDZENIE NR 46 z dnia 27 października 2010 r

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, których wartosć nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro. (DOC)

zał 1 - regulamin

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych współfinasowanych ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro. (PDF)

zał 1 - regulamin


ZARZĄDZENIE Nr 49 z dnia 27 października 2010 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy Ostrowice. (DOC)

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ostrowice.(PDF)


ZARZĄDZENIE NR 50 z dnia 27 pażdziernika 2010 r.

w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych. (DOC)

w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych. (PDF)


ZARZĄDZENIE NR 51  z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2011 r. (DOC)

w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2011 r. (PDF)


ZARZĄDZENIE NR 52 z dnia 18 listopada 2010 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia przetarg w trybie nieograniczonym: " Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 300 000,00 zł". ( DOC)
zał 1

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia p[ostępowania o udzielenie zamówienia przetarg w trybie nieograniczonym: " Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 300 000,00 zł. (PDF)
zał 2


ZARZĄDZENIE NR 53  z dnia 18 listopada 2010 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn: "Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Przytoń w Gminie Ostrowice". (DOC)

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn: "Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Przytoń w Gminie Ostrowice". ( PDF)


ZARZĄDZENIE NR 54 z dnia 6 grudnia 2010 r.

w sprawie powołania  Gminnego Zespołu  Zarządzania Kryzysowego. (DOC)

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. (PDF)


 ZARZĄDZENIE NR 55 z dnia 6 grudnia 2010 r.

w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla Gminy Ostrowice. (DOC)

w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla Gminy Ostrowice. (PDF)


ZARZĄDZENIE NR 56 z dnia 6 grudnia 2010 r.

w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierownika samorządowej jednostki organizacyjnej. (DOC)

w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierownika samorządowej jednostki organizacyjnej.(PDF)


ZARZĄDZENIE NR 63 z dnia 31 grudnia 2010 r.

w sprawie wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa dla zbioru podsystemu monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 wraz z instrukcją zarządzania systemem informatycznym dla podsystemu monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 w Urzędzie Gminy Ostrowice". (DOC)

w sprawie wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa dla zbioru podsystemu monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 wraz z instrukcją zarządzania systemem informatycznym dla podsystemu monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 w Urzędzie Gminy Ostrowice". (PDF)

Wytworzył:
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2010-02-03 11:12:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Kurkowska-Kruczek Jolanta
(2014-02-06 12:48:39)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 467349