☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice
Herb Urząd Gminy Ostrowice

Sobota 19.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sesja IV z dnia 29 marca 2011 r.

 • Uchwała Nr IV/17/11 z dnia 29 marca 2011 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Ostrowice. (DOC)

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Ostrowice. (PDF)


 • Uchwała Nr IV/18/11 z dnia 29 marca 2011 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ostrowice. (DOC)

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ostrowice. (PDF)


 • Uchwała Nr IV/19/11 z dnia 29 marca 2011 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2015. (DOC)

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziłania Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2015.(PDF)


 •  Uchwała Nr IV/20/11 z dnia 29 marca 2011 r.

w sprawie zbycia nieruchomości runtowej stanowiącej własność Gminy Ostrowice. (DOC)

w sprawie zbycia nieruchomości runtowej stanowiącej własność Gminy Ostrowice. (PDF)


 • Uchwała Nr IV/21/11 z dnia 29 marca 2011 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na własność Gminy Ostrowice. (DOC)

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na własność Gminy Ostrowice.(PDF)


 • Uchwała Nr IV/22/11 z dnia 29 marca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Przytoń na lata 2011 - 2018". (DOC)
zał 1

w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Przytoń na lata 2011 - 2018". (PDF)
zał 2


 • Uchwała Nr IV/23/11 z dnia 29 marca 2011 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Ostrowice do realizacji projektu pn. "Akademia Przedszkolaka" współfinansowanego z Europejskigo Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. (DOC)

w sprawie przystąpienia Gminy Ostrowice do realizacji projektu pn. "Akademia Przedszkolaka współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. (PDF)


 • Uchwała Nr IV/24/11 z dnia 29 marca 2011 r.

w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. (DOC)

w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.(PDF)


 • Uchwała Nr IV/25/11 z dnia 29 marca 2011 r.

w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Ostrowice".(DOC)

w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Ostrowice".(PDF)


 • Uchwała Nr IV/26/11 z dnia 29 marca 2011 r.

w sprawie wyznaczenia delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. (DOC)

w sprawie wyznaczenia delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. (PDF)


 • Uchwała Nr IV/27/11 z dnia 29 marca 2011 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Ostrowice oraz planów pracy Komisji Rady Gminy Ostrowice na 2011r. (DOC)

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Ostrowice oraz planów pracy Komisji Rady Gminy Ostrowice na 2011r. (PDF)


 • Uchwała Nr IV/28/11 z dnia 29 marca 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. (DOC)
zał 1        zał 2           zał 3           zał 4         zał 5

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. (PDF)
zał 1         zał 2         zał 3          zał 4           zał 5


 • Uchwała Nr IV/29/11 z dnia 29 marca 2011 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ostrowice na lata 2011-2023. (DOC)

zał 1          zał 2          zał 3   

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ostrowice na lata 2011-2023.(PDF)

zał 1          zał 2          zał 3


 • Uchwała Nr IV/30/11 z dnia 29 marca 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku. (PDF)


 • Uchwała Nr IV/31/11 z dnia 29 marca 2011 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinasowanie projektu inwestycyjnego pn. Uporządkowanie gospodarki wodno -ściekowej na terenie Gminy Ostrowice - etap I. (DOC)

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinasowanie projektu inwestycyjnego pn. Uporządkowanie gospodarki wodno -ściekowej na terenie Gminy Ostrowice - etap I. (PDF)


 • Uchwała Nr IV/32/11 z dnia 29 marca 2011 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie projektu inwestycyjnego pn. Uporządkowanie gospodarki wodno -ściekowej na terenie Gminy Ostrowice - etap II. (PDF)


 • Uchwała Nr IV/33/11 z dnia 29 marca 2011 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrowice. (PDF)

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Edyta Jawdyńska
(2011-05-09 11:24:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Jolanta Kurkowska-Kruczek
(2013-10-15 08:50:56)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X