Zarządzenia Wójta Gminy z 2007 roku

 • ZARZĄDZENIE NR 1/2007

w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


 • ZARZĄDZENIE NR 2/2007

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia " Przetarg nieograniczony na udzielenie Gminie Ostrowice pożyczki (kredytu) krótkoterminowej  w kwocie 500 tys.  złotych "


 • ZARZĄDZENIE NR 3/2007

w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu gminy Ostrowice na rok 2007


 • ZARZĄDZENIE NR 4/2007

w sprawie powołania komisji konkursowej


 • ZARZĄDZENIE NR 5/2007

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie deficytu budżetowego planowanego w 2007 roku (format PDF)

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie deficytu budżetowego planowanego w 2007 roku (format DOC)


 •  ZARZĄDZENIE NR 6/2007

w sprawie zbycia nieruchomości w przetargu ustnym ograniczonym stanowiącej własność Gminy Ostrowice (format DOC)

w sprawie zbycia nieruchomości w przetargu ustnym ograniczonym stanowiącej własność Gminy Ostrowice (format PDF)


 • ZARZĄDZENIE NR 7/2007

w sprawie zbycia nieruchomości w przetargu ustnym nieograniczonym stanowiącej własność Gminy Ostrowice (format DOC)

w sprawie zbycia nieruchomości w przetargu ustnym nieograniczonym stanowiącej własność Gminy Ostrowice (format PDF)


 • ZARZĄDZENIE NR 8/2007

w sprawie zbycia nieruchomości w formie bezprzetargowej stanowiącej własność Gminy Ostrowice (format DOC)

w sprawie zbycia nieruchomości w formie bezprzetargowej stanowiącej własność Gminy Ostrowice (format PDF)


 • ZARZĄDZENIE NR 9/2007

w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (format RTF)

w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (format PDF)


 • ZARZĄDZENIE NR 10/2007

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006 (format RTF)

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006 (format PDF)


 • ZARZĄDZENIE NR 11/2007

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia "Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie degicytu budżetowego w roku 2007 w wysokości 800 tys. zł. na okres 8 lat" (format RTF)

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia "Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie degicytu budżetowego w roku 2007 w wysokości 800 tys. zł. na okres 8 lat" (format PDF)


 • ZARZĄDZENIE NR 12/2007

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Ostrowice za rok 2006 (format RTF)

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Ostrowice za rok 2006 (format PDF)


 •  ZARZĄDZENIE NR 13/2007

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok (format RTF)

zał. 1       zał. 2        zał. 3

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok (format PDF)

zał. 1      zał. 2         zał. 3


 • ZARZĄDZENIE NR 14/2007

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice (format RTF)

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice (format PDF)


 • ZARZĄDZENIE NR 15/2007

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice (format RTF)

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice (format PDF)


 • ZARZĄDZENIE NR 16/2007

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia "Dialog konkurencyjny - restrukturyzacja zobowiązań" (format RTF)

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia "Dialog konkurencyjny - restrukturyzacja zobowiązań" (format PDF)


 • ZARZĄDZENIE NR 17/2007

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice (format RTF)

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice (format PDF)


 • ZARZĄDZENIE NR 18/2007

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok (format DOC)

zał. 1         zał. 2           zał. 3         zał. 4

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok (format PDF)

zał. 1         zał. 2           zał. 3         zał. 4


 • ZARZĄDZENIE NR 19/2007

w sprawie powołania komisji konkursowej (format DOC)

w sprawie powołania komisji konkursowej (format PDF)


 • ZARZĄDZENIE NR 20/2007

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (format DOC)

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (format PDF)


 • ZARZĄDZENIE NR 21/2007

w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu Gminy Ostrowice zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych (format DOC)

zał. 1         zał. 2

w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu Gminy Ostrowice zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych (format PDF)

zał. 1         zał. 2


 • ZARZĄDZENIE NR 22/2007

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Ostrowice za I półrocze 2007r. (format DOC)

 załącznik

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Ostrowice za I półrocze 2007r.(format PDF)

 załącznik


 • ZARZĄDZENIE NR 23/2007

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007r. (format DOC)

zał. 1           zał. 2           zał. 3            zał. 4           zał. 5

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007r. (format PDF)

zał. 1           zał. 2           zał. 3            zał. 4           zał. 5


 • ZARZĄDZENIE NR 24/2007

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu (format DOC)

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu (format PDF)


 • ZARZĄDZENIE NR 25/2007

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok (format DOC)

zał. 1          zał. 2          zał. 3           zał. 4

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok (format PDF)

zał. 1          zał. 2         zał. 3           zał. 4


 • ZARZĄDZENIE NR 26/2007

w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej w Nowym Worowie w wyborach do Sejmu i do Senatu (format DOC)

w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej w Nowym Worowie w wyborach do Sejmu i do Senatu (format PDF)


 • ZARZĄDZENIE NR 27/2007

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Ostrowice” (format DOC) 

Regulamin       zał. 1        zał. 2        zał. 3        zał. 4        zał. 5

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Ostrowice” (format PDF)

Regulamin       zał. 1        zał. 2        zał. 3        zał. 4        zał. 5

 


 • ZARZĄDZENIE NR 28/2007

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie” (format DOC)

Załącznik

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie” (format PDF)

Załącznik


 • ZARZĄDZENIE NR 29/2007

w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2008r. (format DOC)

w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2008r. (format PDF)


 • ZARZĄDZENIE NR 30/2007

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenianaboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ostrowice. (format DOC)

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenianaboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ostrowice. (format PDF)


 • ZARZĄDZENIE NR 31/2007

w sprawie przeprowadzenie inwentaryzacji (format DOC)

Załącznik

w sprawie przeprowadzenie inwentaryzacji (format PDF)

Załącznik


 • ZARZĄDZENIE NR 32/2007

w sprawie ustalenia harmonogramu kontroli finansowej jednostek organizacyjnych gminy na 2008 r.(format DOC)

w sprawie ustalenia harmonogramu kontroli finansowej jednostek organizacyjnych gminy na 2008 r.(format PDF)

 • ZARZĄDZENIE NR 33/2007

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia "przetarg nieograniczony na sfinansowanie zobowiązań przez przejęcie długu w kwocie 500.000 złotych" (format DOC)

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia "przetarg nieograniczony na sfinansowanie zobowiązań przez przejęcie długu w kwocie 500.000 złotych" (format PDF) 


 • ZARZĄDZENIE NR 34/2007

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice (format DOC)

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice (format PDF)


 • ZARZĄDZENIE NR 35/2007

w sprawie wprowadzenia "Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Ostrowice" (format DOC)

Załącznik (format DOC)

w sprawie wprowadzenia "Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Ostrowice" (format PDF)

Załącznik (format PDF)


 • ZARZĄDZENIE NR 36/2007

w sprawie zatwierdzenia "Szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" w Urzędzie Gminy Ostrowice" (format DOC)

Załącznik (format DOC)

w sprawie zatwierdzenia "Szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" w Urzędzie Gminy Ostrowice" (format PDF)

Załącznik (format PDF)


 • ZARZĄDZENIE NR 37/2007

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice (format DOC)

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice (format PDF)


 • ZARZĄDZENIE NR 38/2007

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok (format DOC)

zał 1         zał 2             zał 3          zał 4

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok (format PDF)

zał 1         zał 2             zał 3           zał 4

 


 

 • ZARZADZENIE NR 39/2007

w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad polityki rachunkowości dla Urzedu Gminy Ostrowice.(format DOC)

w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad polityki rachunkowości dla Urzędu Gminy Ostrowice. (format PDF)

 

 

 


 

 


Wytworzył:
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2007-02-20 14:20:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2008-08-20 12:56:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki