Zarządzenia Wójta Gminy Ostrowice z 2015 r.

Zarządzenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Gminy Ostrowice.

Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 3 /2015 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie Nr 4/2015 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie powołania  Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej Gminy Ostrowice.

Zarządzenie Nr 6/2015 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego.

Zarządzenie Nr 7/ 2015 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów  wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Ostrowicach do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 9/2015 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Ostrowice do prowadzenia czynności związanych z głosowanie korespondencyjnym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 10/2015  Wójta Gminy Ostrowice z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Ostrowice Obwodowej Komisji Wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 11/2015 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
zał 1          zał 2           zał 3

Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Ostrowice.

Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 27 marca 2015 r.  w sprawie przedłożenia informacji o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r
zał 1

Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 r.
zał 1          zał 2           zał 3a          zał 3b          zał 4           zał 5          zał 5a          zał 6           zał 7           zał 8

Zarządzenie Nr 15/2015 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
zał 1          zał 2          zał 3          zał 4          zał 5

Zarządzenie Nr 18/2015 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Ostrowice Obwodowych Komisji Wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Ostrowice do przeprowadzenia wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

Zarządzenie Nr 20/2015 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 25 kwietnia 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ostrowice.

Zarządzenie Nr 21/ 2015 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Ostrowice do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 22/2015 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wytycznych do opracowania arkuszy organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Ostrowice na rok szkolny 2015/2016.
zał 1
Rozstrzygnięcie nadzorcze do zarządzenia Nr 22/2015

Zarządzenie Nr 23/2015 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ostrowice.

Zarządzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ostrowice za rok 2014.
zał 1          zał 2           zał 3         zał 4

Zarządzenie Nr 25/2015 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
zał 1        zał 2          zał 3          zał 4            zał 5

Zarządzenie Nr 26/2015  Wójta Gminy Ostrowice z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości w związku z referendum ogólnokrajowym.

Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Ostrowicach do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonych postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 06 września 2015 roku.

Zarządzenie Nr 28/2015 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Ostrowice do prowadzenia czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym w referendum ogólnokrajowym zarządzonym postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 06 września 2015 roku.

Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie unieważnienia zarządzenia Nr 28/2012 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 20 czerwca 2012 r. dotyczące ustalenia opłat związanych z poborem wody i odprowadzaniem ścieków.

Zarządzenie nr 30/2015 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ostrowice.

Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum na terenie Gminy Ostrowice do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 06 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 33/2015 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie ochrony lokali Obwodowych Komisji ds. Referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 34/2015 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 35/2015 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Ostrowice za I półrocze 2015 r.
 zał 1

Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie przedłożenia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 r.

Zarządzenie Nr 37/2015 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r.
zał. 1          zał 2          zał 3          zał 4          zał 5           zał 6           zał 7

Zarządzenie Nr 38/2015  Wójta Gminy Ostrowice z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 25 października 2015 r. oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

Zarządzenie Nr 39/2015 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie  ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego Gminy Ostrowice oraz koordynatora ds. informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych do Sejmu Rzeczpospolitej polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 3 września 2015 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Ostrowicach do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

Zarządzenie Nr 41/2015 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 3 września 2015 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Ostrowicach do prowadzenia czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym  w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

Zarządzenie Nr 44/2015 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania komisji wyborczych na terenie Gminy Ostrowice do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 5 października 2015 r. w sprawie ochrony lokali Obwodowych Komisji Wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 5 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Ostrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Zarządzenie Nr 47/2015  Wójta Gminy Ostrowice z dnia 20 października 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowicach.

Zarządzenie Nr 48/2016 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 23 października 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ostrowice.

Zarządzenie Nr 49/2015 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2016 r.

Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy Ostrowice  - Szefa Obrony Cywilnej z dnia 17 listopada  2015 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia Systemu Wykrywania i Alarmowania na obszarze gminy Ostrowice.

Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
zał 1          zał 2         zał 3

Zarządzenie Nr 53/2015 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
 zał 1

Zarządzenie Nr 54/2015 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na "Odbiór i transport odpadów z nieruchomości na terenie Gminy Ostrowice".

Zarządzenie Nr 55/2015 Wójta Gminy Ostrowice  - Szefa Obrony Cywilnej z dnia 10 grudnia  2015 r. w sprawie organizacji i działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania w gminie.

Zarządzenie Nr 56/2015 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na usługę przyjęcia zobowiązań finansowych długoterminowych Gminy Ostrowice do wysokości 23846218,19 zł.

Zarządzenie Nr 57/2015 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia,  w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na dowóz uczniów z terenu Gminy Ostrowice do szkół w 2016 roku.

Zarządzenie Nr 58/2015 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 22grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
 zał 1    zał 2
Zarządzenie Nr 59/2015 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na usługę przyjęcia zobowiązań finansowych długoterminowych Gminy Ostrowice do wysokości 23846218,19 zł.

Zarządzenie Nr 60/2015 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 61/2015 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zakresu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Gminy Ostrowice.

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2015-03-25 13:55:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Kurkowska-Kruczek Jolanta
(2016-11-17 15:33:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki