☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice

Czwartek 02.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia 2005

 

ZARZĄDZENIE NR 1/2005 z dnia 03 stycznia 2005 r.

w sprawie zbycia nieruchomości w rokowaniach stanowiącej własność Gminy Ostrowice


ZARZĄDZENIE NR 2/2005 z dnia 15 lutego 2005 r.

w sprawie powołania Komisji do odbioru wykonanych robót na obiektach: kanalizacja w m. Nowe Worowo, w m. Ostrowice, w m. Jelenino


ZARZĄDZENIE NR 3/2005 z dnia 22 lutego 2005 r.

w sprawie wyeliminowania nieprawidłowości stwierdzonych w toku kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie jak i usprawnieniu pracy Urządu Gminy


ZARZĄDZENIE NR 4/2005 z dnia 07 marca 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu gminy Ostrowice na rok 2005

zał. 1       zał. 2       zał. 3


ZARZĄDZENIE NR 5/2005  z dnia 24 marca 2005 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2004

zał. 1       zał. 2       zał. 3       zał 4      zał 5


ZARZĄDZENIE NR 6/2005 z dnia 31 marca 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

zał. 1       zał. 2       zał. 3


ZARZĄDZENIE NR 7/2005 z dnia 31 marca 2005r.

w sprawie zatwierdzenie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

zał. 1       zał. 2       zał. 3


ZARZĄDZENIE NR 8/2005 z dnia 31 marca 2005r.

w sprawie powołania komisji w sprawie rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ostrowice


ZARZĄDZENIE NR 9/2005 z dnia 21 kwietnia 2005r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu w rachunku


ZARZĄDZENIE NR 10/2005 z dnia 01 czerwca 2005r.

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice


ZARZĄDZENIE NR 11/2005 z dnia 01 czerwca 2005r.

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice


ZARZĄDZENIE NR 12/2005 z dnia 01 czerwca 2005r.

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice


ZARZĄDZENIE NR 13/2005 z dnia 01 czerwca 2005r.

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice


ZARZĄDZENIE NR 14/2005 z dnia 01 czerwca 2005r.

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice


ZARZĄDZENIE NR 15/2005 z dnia 01 czerwca 2005r.

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice


 ZARZĄDZENIE NR 16/2005 z dnia 01 lipca 2005r.

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice


 ZARZĄDZENIE NR 17/2005 z dnia 01 lipca 2005r.

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice


 ZARZĄDZENIE NR 18/2005 z dnia 01 lipca 2005r.

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice


 ZARZĄDZENIE NR 19/2005 z dnia 01 lipca 2005r.

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice


 ZARZĄDZENIE NR 20/2005 z dnia 01 lipca 2005r.

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice


ZARZĄDZENIE NR 20a/2005 z dnia 14 lipca 2005r.

w sprawie powołania komisji skontrowej

Regulamin Komisji skontrowej


ZARZĄDZENIE NR 21/2005 z dnia 25 lipca 2005r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego


 

ZARZĄDZENIE NR 22/2005 z dnia 03 sierpnia 2005r.

w sprawie powołania komisji konkursowej


ZARZĄDZENIE NR 23/2005 z dnia 08 sierpnia 2005r.

zmieniające Zarządzenie Nr 22/2005 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 3 sierpnia 2005r. w sprawie powołania komisji konkursowej


ZARZĄDZENIE NR 24/2005 z dnia 12 sierpnia 2005r.

w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego


ZARZĄDZENIE NR 25/2005 z dnia 12 sierpnia 2005r.

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice


ZARZĄDZENIE NR 26/2005 z dnia 26 sierpnia 2005r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005r.

zał. 1       zał. 2       zał. 3      zał. 4       zał. 5       informacja


ZARZĄDZENIE NR 27/2005 z dnia 01 września 2005r.

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu


ZARZĄDZENIE NR 28/2005 z dnia 15 września 2005r.

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


ZARZĄDZENIE NR 29/2005 z dnia 30 września 2005r.

w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


ZARZĄDZENIE NR 30/2005 z dnia 30 września 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

zał. 1         zał. 2         zał. 3         zał. 4


ZARZĄDZENIE NR 31/2005 z dnia 15 listopada 2005r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2006r.


ZARZĄDZENIE NR 32/2005 z dnia 30 grudnia 2005r.

w sprawie wyeliminowania nieprawidłowości stwierdzonych w toku kontroli przeprowadzonej przez RIO w Szczecinie jak i usprawnieniu pracy Urzędu Gminy.


ZARZĄDZENIE NR 33/2005 z dnia 30 grudnia 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

zał. 1        zał. 2        zał. 3         zał. 4

Wytworzył:
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2005-04-06 08:00:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2006-02-17 09:14:12)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 467402