☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 26.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przyjęcie oświadczenia od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Przyjęcie oświadczenia od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

 


 

Wymagane wnioski

Wniosek o przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska, po rozwodzie, noszonego przed zawarciem małżeństwa.


Wymagane załączniki

  1. Prawomocny wyrok sądowy o rozwiązaniu małżeństwa.
  2. Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, w przypadku, gdy związek małżeński zawarty został poza gminą Ostrowice.


Opłaty

- od przyjęcia oświadczenia (sporządzenie protokołu) - 11,00 zł

Opłatę skarbową dokonuje się bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy Ostrowice
 
Nr: 05857700050000209120000010
Bank Spółdzielczy Połczyn Zdrój


Dokumenty do wglądu

Dowód osobisty.


Miejsce złożenia i odbioru

Urząd Gminy Ostrowice - Urząd Stanu Cywilnego, pok. 6

tel. /94/ 36-15-296


Termin załatwienia

Niezwłocznie, w chwili wpłynięcia wniosku.


Uwagi

  1. W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.
  2. Oświadczenie można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego na terenie RP oraz przed polskim konsulem.


Podstawa prawna

  1. art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz.U. z 1964 r. Nr 9 , poz. 59 z późniejszymi zmianami).
  2. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z dn. 16 lipca 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z póżn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. Nr 225 poz. 1635)
Wytworzył:
Jowita Ferenc
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2008-02-06 11:05:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2008-02-06 11:06:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2061169