Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Ostrowice

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki