Obwieszczenia z 2016 roku

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GKI.6220.1.6.2016.EJ w sprawie zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu działki nr 289/1 o pow. 0,23 ha, obręb geodezyjny Ostrowice.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci  energetycznej 0,4kV. Działki objęte wnioskiem 666/8, 666/9, 666/7, 1/5

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 5/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu dz. 101/24; 98/1 obr Borne, miejscowość Jutrosin.

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji  nr 4/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla terenu dz. nr 7, 20, 22, 6/2 obr. Śmidzięcino.

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia znak: GKI.6220.1.4.2016.EJ o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu działki  nr 289/1 o pow. 0,23 ha.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 9/2016, znak. GKI.6730.11.9.2016.EJ w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy dla terenu działki nr ew. 44/5 obr. Dołgie

Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla terenu dz. nr 7, 20, 22, 6/2 obr. Śmidzięcino.

Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu dz. 101/24; 98/1 obr Borne, miejscowość Jutrosin.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 8/2016, znak.GKI.6730.9.8.2016.EJ w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy dla terenu działki nr ew. 54/12 obręb Cieminko, gm. Ostrowice.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu dz. 101/24; 98/1 obr Borne, miejscowość Jutrosin.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla terenu dz. nr 7, 20, 22, 6/2 obr. Śmidzięcino.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 3/2016, znak GKI.6730.1.7.2016.EJ w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie działek nr 1/1, 2, 4/7, 1/15, 1/16 obręb Jelenino gm. Ostrowice.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 2/2016, znak GKI.6730.2.8.2016.EJ w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu działki 11/11 obręb Jelenino, gm. Ostrowice.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 7/2016 znak. GKI.6730.8.5.2016.EJ o warunkach zabudowy dla terenu działki 44/5 obręb Dołgie, gm. Ostrowice.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie zawiadamia o sporządzeniu projektów: Zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie zmieniających zarządzenia w sprawie ustanowienia planów ochronnych dla obszarów Natura 2000.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 6/2016, znak GKI.6730.6.9.PW.EJ o warunkach zabudowy w sprawie zmiany ustalenia warunków zabudowy dla terenu działki 54/11 i 54/13 obręb Cieminko, gm. Ostrowice.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 5/2016, znak: GKI.6730.7.7.2016.PW.EJ w sprawie odmowy ustalenia warunków zabudowy dla terenu działki 81/3 obręb Cieminko, gm. Ostrowice.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 4/2016, znak GKI.6730.5.11.2016.PW.EJ o warunkach zabudowy dla działki nr 86 obręb Dołgie, gm. Ostrowice.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 3/2016, znak GKI.6730.3.9.2016.PW.EJ o warunkach zabudowy dla terenu działki 2 i 3 obręb Dołgie, gm.Ostrowice

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 2/2016, znak GKI.6730.2.8.2016.PW o warunkach  zabudowy dla terenu działki 108/7 obręb Cieminko, gm. Ostrowice

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 4/2015/2016, znak GKI.6733.4.9.2015/2016.PW o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie działki nr 163/3a (droga powiatowa) obręb Siecino, gm. Ostrowice.

Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 10 marca 2016r., znak WOPN-ON.6320.3.2016.RCh dotyczącego planu zadań ochrony dla obszaru Natura 2000.

GKI.6730.13.8.2015/2016.PW z dnia 08.03.2016 r. obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 13/2015/16 o warunkach  zabudowy dla terenu działki 58/2 obręb Cieminko, gm. Ostrowice.

GKI.6730.12.9.2015/16.PW - Obwieszczenie  o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję z dnia 22 września 2015 r. dotyczącej ustalenia warunków zabudowy na terenie działki nr 211/4 obręb geodezyjny Dołgie, gm. Ostrowice.

GKI.6730.11.7.2015/2016.PW - Obwieszczenie o wydaniu decyzji  o warunkach  zabudowy dla terenu działki 27 obręb Dołgie, gm. Ostrowice. Rodzaj inwestycji: Budowa budynku gospodarczo-garażowego.

GKI.6733.3.7.2015/2016.PW - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie działki nr 211 i 12/83 obręb Siecino gm. Ostrowice.

Wytworzył:
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2016-01-08 09:06:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Kurkowska-Kruczek Jolanta
(2016-12-21 09:02:43)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki