☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice
Herb Urząd Gminy Ostrowice

Sobota 19.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sesja V z dnia 30 czerwca 2011 roku

 • Uchwała Nr V/34/11 z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finasowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 r. (DOC)

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finasowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 r. (PDF)


 • Uchwała Nr V/35/11 z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostrowice absolutorium za 2010 rok. (DOC)

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostrowice absolutorium za 2010 rok. (PDF)


 • Uchwała Nr V/36/11 z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. (DOC)
zał 1         zał 2          zał 3

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. (PDF)
zał 1         zał 2          zał 3


 • Uchwała Nr V/37/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ostrowice na lata 2011-2023. (DOC)
zał 1          zał 2          zał 3

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ostrowice na lata 2011-2023. (PDF)
zał 1         zał 2         zał 3


 • Uchwała Nr V/38/11 z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagradzania za inkaso. ( DOC)

w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. (PDF)


Uchwała Nr V/39/11 z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej właśność Gminy Ostrowice. (DOC)

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Ostrowice. (PDF)


 • Uchwała Nr V/40/11 z dnia 30 czerwca 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Ostrowice. (PDF)


 • Uchwała Nr V/41/11 z dnia 30 czerwca 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej. (DOC)

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej. (PDF)


 • Uchwała Nr V/42/11 z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie zmiany nazw ulic. (DOC)

w spraiwe zmiany nazw ulic. (PDF)


 • Uchwała Nr V/43/11 z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinni o zgłoszonych kandydatach na ławników. (DOC)

w sprawie powołania zespołudo przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników. (PDF)


 • Uchwała Nr V/44/11 z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Ostrowice do realizacji projektu systemowego pn. "Indywidualizacja nauczania uczniów klas I - III w Gminie Ostrowice" wspólfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013. (DOC)

w sprawie przystąpienia Gminy Ostrowice do realizacji projektu systemowego pn. "Indywidualizacja nauczania uczniów klas I - III w Gminie Ostrowice" wspólfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013.(PDF)


 • Uchwała Nr V/45/11 z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowicach. (DOC)

w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowicach. (PDF)


 • Uchwała Nr V/46/11 z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu spólki komunalnej z udziałem gmin i powiatu drawskiego w celu zmiany formy prawnej zarządzania Szpitalem Powiatowym w Drawsku Pomorskim. (DOC)

w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu spólki komunalnej z udziałem gmin i powiatu drawskiego w celu zmiany formy prawnej zarządzania Szpitalem Powiatowym w Drawsku Pomorskim. (PDF)


 • Uchwała Nr V/47/11 z dnia 30 czerwaca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Ostrowice na lata 2011 - 2018". (DOC)
Plan odnowy miejscowości Ostrowice

w spraiwe zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Ostrowice na lata 2011 -2018". (PDF)
Plan odnowy miejscowości Ostrowice

Wytworzył:
Udostępnił:
Edyta Jawdyńska
(2011-10-21 11:06:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Jolanta Kurkowska-Kruczek
(2013-10-15 08:54:19)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X