☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 26.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Nadanie dziecku nazwiska męża matki

Nadanie dziecku nazwiska męża matki 


Wymagane wnioski

Wniosek małżonków o przyjęcie oświadczenia nadania dziecku nazwiska męża matki.


Wymagane załączniki

  1. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka urodzonego poza gminą Ostrowice.
  2. Odpis skrócony aktu małżeństwa (o ile strony nie zawierały związku małżeńskiego w USC Ostrowice).


Opłaty

Nie pobiera się


Dokumenty do wglądu

Dowody osobiste matki dziecka i jej męża.

Miejsce złożenia i odbioru

Urząd Gminy Ostrowice - Urząd Stanu Cywilnego, pok. 6

tel. /94/ 36-15-296Termin załatwienia

Niezwłocznie, w chwili wpłynięcia wniosku.Uwagi

  1. Dziecku można nadać nazwisko męża matki tylko wówczas, jeżeli nie nosi ono nazwiska ojca, chyba, że zostało mu ono nadane na podstawie sądowego ustalenia ojcostwa.
  2. Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, można złożyć przed każdym Kierownikiem USC na terenie RP.
  3. Oświadczenie takie muszą złożyć małżonkowie wspólnie.
  4. Jeżeli dziecko, któremu ma być nadane nazwisko męża matki ukończyło lat 13, do ważności tej czynności potrzebna jest jego zgoda wyrażona osobiście.


Podstawa prawna

  1. art. 90 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz.U. z 1964 r. Nr 9 , poz. 59 z późniejszymi zmianami).
  2. art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688).
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. Nr 225 poz. 1635)

 

Wytworzył:
Jowita Ferenc
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2008-02-06 11:17:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2008-02-06 11:18:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2061169