☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 26.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zmiana nazwiska

Zmiana nazwiska


Wymagane wnioski

Wniosek o zmianę nazwiska wraz z uzasadnieniem.


Wymagane załączniki

 1. Odpis skrócony aktu urodzenia wnioskodawcy.
 2. Jeżeli wnioskodawca pozostaje bądź pozostawał w związku małżeńskim - odpis skrócony aktu małżeństwa.
 3. Odpisy skrócone aktów urodzenia małoletnich dzieci


Opłaty

- za wydanie decyzji – 37,00 zł

Opłatę skarbową dokonuje się bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy Ostrowice
 
Nr: 05857700050000209120000010
Bank Spółdzielczy Połczyn Zdrój


Dokumenty do wglądu

Dokument tożsamości wnioskodawcy.

Miejsce złożenia i odbioru

Urząd Gminy Ostrowice - Urząd Stanu Cywilnego, pok. 6

tel. /94/ 36-15-296

Sposób załatwienia

Przyjęcie wniosku.
Sprawdzenie kompletności wniosku i rozpatrzenie.
Wydanie decyzji.
Wysłanie zawiadomień do właściwych urzędów i instytucji.


Termin załatwienia

Do 1 miesiąca.
Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.Uwagi

 1. O zmianę nazwiska małoletniego dziecka występują obydwoje rodzice, chyba że jedno z nich nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje (należy przedstawić akt zgonu rodzica) lub nie jest znany bądź jest pozbawiony władzy rodzicielskiej (należy przedstawić postanowienie sądu). W razie braku porozumienia między rodzicami każde z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu. Decyzja co do zmiany imienia małoletniego dziecka zapada po uprawomocnieniu się postanowienia sądu.
 2. Gdy dziecko skończyło 14 lat potrzebna jest jego pisemna zgoda.
 3. Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci. Jeżeli zmiana nazwiska dotyczy tylko jednego z rodziców, rozciągnięcie jej na małoletnie dziecko wymaga zgody drugiego z rodziców. W razie braku porozumienia między rodzicami, każdy z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu. Decyzja co do zmiany nazwiska małoletniego dziecka zapada po uprawomocnieniu się postanowienia sądu.
 4. Wniosek o zmianę nazwiska podlega uwzględnieniu, jeżeli jest uzasadniony ważnymi względami. W szczególności ważne względy zachodzą, gdy:
  1. nazwisko jest ośmieszające, ma niepolskie brzmienie, posiada brzmienie imienia,
  2. wnioskodawca pragnie zmienić nazwisko, które używa od lat lub powraca do nazwiska, które zostało zmienione.
 5. Wniosek o zmianę nazwiska nie podlega uwzględnieniu, gdy wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska na nazwisko historyczne, wsławione na polu kultury i nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że posiada członków rodziny o takim nazwisku (należy udokumentować aktami stanu cywilnego) lub jest powszechnie znany pod tym nazwiskiem.
 6. Zwolnione z opłaty skarbowej są decyzje o przywróceniu nazwiska osobie, które bezprawnie je zmieniono (należy udokumentować bezprawność) oraz decyzje, jeżeli wnioskodawca udokumentuje stan ubóstwa.
 7. Jeżeli wnioskodawca zamieszkuje za granicą, wniosek składa się za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 233, poz. 1992 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635).
Wytworzył:
Jowita Ferenc
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2008-02-06 09:04:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2008-02-06 09:05:46)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2061169