Stanowisko ds. promocji i rozwoju gminy

Stanowisko ds. promocji i rozwoju gminy

Za sprawy związane z promocją i rozwojem gminy odpowiada:

Tel:  (094) 36 15 493
Fax: (094) 36 15 227
e-mail: promocja@ostrowice.pl

Stanowisko ds. promocji i rozwoju gminy podlega bezpośrednio Wójtowi.

Do zadań stanowiska ds.promocji i rozwoju gminy należy:

 1.  współdziałanie z organizacjami społeczno - gospodarczymi w zakresie Strategii Rozwoju Gminy w celu konsultowania pożądanych kierunków rozwoju Gminy oraz metod i sposobu ich realizacji,
 2.  gromadzenie informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów promujących ją na zewnątrz, a w szczególności:
 • opracowywanie projektów, przygotowywanie wniosków i innej dokumentacji niezbędnej w celu pozyskiwania środków z funduszy unijnych z zakresu promocji gminy, turystyki i gospodarki wodno-ściekowej,
 • inicjowanie i współuczestnictwo w organizacji wystaw, targów i giełd,
 • koordynacja spraw związanych ze współpracą z zagranicą,
 • współdziałanie z instytucjami prowadzącymi działalność kulturalną i sportową,
 • opracowywanie dokumentów lokalnych odnoszących się do zasobów gminy, niezbędnych między innymi do pozyskiwania środków unijnych lub krajowych,
 • organizacja i współorganizacja imprez, wystaw, targów i giełd promujących gminę,
 • współpraca i propagowanie twórców lokalnych,
 • organizowanie konkursów podkreślających walory gminy, w tym systematyczne organizowanie  konkursu "Najladniejsza posesja"
 • gromadzenie informacji o gminie - opracowywanie danych zbiorczych, statystycznych i analiz na temat korzystania przez Gminę z funduszy unijnych, projektów planowanych i zrealizowanych oraz ogólnych danych gminy 

3.  podejmowanie działań w celu pozyskiwania środków pomocowych z zewnątrz na realizację zadań Gminy, w tym środków finansowych na przygotowanie materiałow promocyjno - informacyjnych o gminie,

4.   prowadzenie  i systematyczne uaktualnianie Biuletynu Informacji Publicznej, 

5.   obsługa poczty elektronicznej, w tym wysyłanie i odbieranie poczty oraz terminowe przekazywanie własciwym  pracownikom

6.   współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami pożytku publicznego

8. prowadzenie spraw dotyczacych turystyki:

 • prowadzenie rejestru ( kategoryzacja pokoi gościnnych )
 •  współpraca z organizacjami turystycznymi
 •  opracowywanie, aktualizowanie i promowanie oferty turystycznej gminy
 •  współpraca z ZAIKS-em odnośnie ponoszenia opłat,

9.współpraca z mediami, w tym przygotowywanie artykułów promocyjnych i informacyjnych o Gminie Ostrowice,

10. współpraca ze stanowiskami pracy w Urzędzie w celu realizacji zadań.

 

Wytworzył:
Janina Januszkiewicz
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2003-06-10 10:48:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2009-01-06 14:11:47)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki