Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, planowania cywilnego i Ochotniczych Straży Pożarnych

Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, planowania cywilnego i Ochotniczych


Tel: (094) 36 15 488
Fax: (094) 36 15 227
e-mail:
oc@ostrowice.pl
 

 

 

 
Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, planowania cywilnego i Ochotniczych Straży Pożarnych podlega bezpośrednio Wójtowi.
 

 

 
 
 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. organizacja i planowanie realizacji zadań obrony cywilnej,
 2. przygotowywanie organów i sił OC do działań ratowniczych,
 3. tworzenie formacji obrony cywilnej,
 4. organizacja szkoleń i ćwiczeń OC oraz szkoleń ludniości w ramach powszechnej samoobrony,
 5. przygotowywanie i zapewnianie działań systemu wykrywania i alarmowania,
 6. zabezpieczenie inżynieryjno - techniczne,
 7. zaopatrzenie materiałowo - techniczne,
 8. nakładanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej i w sytuacjach  kryzysowych,
 9. prowadzenie spraw dotyczącyhc zarządzania kryzysowego,
 10. kordynacja pracami dla zwalczania klęsk żywiołowych i w sytuacjach kryzysowych, współdziałanie z innymi jednostkami podejmującymi działania ochronne, opracowanie planów działania na wypadek występowania klęski żywiołowej,
 11. prowadzenie czynności związanych z powołaniem i organizacją Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego,
 12. opracowanie gminnego planu reagowania kryzysowego oraz projektu zarządzania  Wójta wprowadzającego ten plan,
 13. opracowywanie gminnego planu ochrony przedpowodziowej,
 14. prowadzenia spraw: akcji kurierskiej, nakładania świadczeń na rzecz obrony, stałego dyżuru,
 15. w zakresie ochrony przeciwpożarowej:
 • prowadzenie rejestru ochotniczych straży pożarnych,
 • nadzór nad działalnością ochotniczych straży pożarnych,
 • koordynowanie zadań innych stanowisk pracy Urzędu w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

 

 


 

 


 
Wytworzył:
Janina Januszkiewicz
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2003-06-10 10:33:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Kurkowska-Kruczek Jolanta
(2018-07-04 11:17:50)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki