Stanowisko pracy ds. rolnictwa i gospodarki gruntami

 

Stanowisko pracy ds. rolnictwa i gospodarki gruntami


Za sprawy związane z rolnictwem i gospodarką gruntami odpowiada: Marta Pokutyńska

Tel: (094) 36 15 496
Fax: (094) 36 15 227
e-mail: h.steciuk@ostrowice.pl

Stanowisko pracy ds. rolnictwa i gospodarki gruntami podlega bezpośrednio Wójtowi.

Do zadań stanowiska pracy ds. rolnictwa i gospodarki gruntami należy:

1)   prowadzenie ewidencji gruntów i budynków stanowiących własność
       komunalną oraz bieżąca aktualizacja EGB
2)   gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność komunalną
       poprzez sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem,
3)   przygotowywanie projektu decyzji o przekształceniu prawa użytkowania
       wieczystego w prawo własności,
4)   przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zamiany gruntów i budynków
       stanowiących własność Gminy, w tym przygotowanie zleceń na wycenę
       gruntów,budynków, lokali i urzadzęń oraz sporządzanie zamówień
       na wyrysy i wypisy z operatu ewidencji gruntów i wypisy z ksiąg wieczystych,
5)   prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia,
6)   prowadzenie spraw związanych z zakładaniem ksiąg wieczystych na
      nieruchomości stanowiące własność Gminy, dokonywanie zmian w księgach
      wieczystych,
7)   prowadzenie spraw dotyczących rozgraniczeń na gruncie,
8)   opracowywanie informacji o stanie mienia komunalnego,
9)   współdziałanie z instytucjami działającymi w zakresie rolnictwa, nadzoru
       weterynaryjnego, łowiectwa, pszczelarstwa,
10)  prowadzenie spraw w zakresie gospodarki wodnej,
11)  prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie drzew,
12)  prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań wynikających z ustaw:
        a) o lasach,
        b) o ochronie przyrody,
        c) prawo wodne.
 

 


 

Wytworzył:
Janina Januszkiewicz
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2003-06-10 10:11:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Kurkowska-Kruczek Jolanta
(2018-10-05 11:32:03)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki