Stanowisko ds. planow. przestrzennego, gospod. komunalnej i inwestycji


 

 

 

Stanowisko ds. planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej
i inwestycji


Za sprawy związane z planowaniem przestrzennym, gospodarką komunalną
i inwestycjami odpowiada: Monika Kłos

Tel: (094) 36 15 494
Fax: (094) 36 15 227
e-mail: ugostrowice@post.pl lub budownictwo@ostrowice.pl

Stanowisko ds. planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej i inwestycji podlega bezpośrednio Wójtowi.

Do zadań stanowiska pracy ds. planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej i inwestycji należy:
w zakresie planowania przestrzennego i inwestycji:
  1)  prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem założeń, opracowaniem
       projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  2)  udostępnianie projektów założeń do miejscowych planów zagospodarowania
       przestrzennego oraz projektów tych planów do publicznego wglądu
       i popularyzacja ich treści,
  3) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o planowaniu przestrzennym,
      a w szczególności: wydawanie zaświadczeń i postanowień o zgodności
      z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przygotowywanie
      decyzji o warunkach zabudowy,
  4) prowadzenie książek obiektu budowlanego,
  5) utrzymanie, eksploatacja i remonty budynków mieszkalnych, 
  6) dokonywanie przydziału lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń przynależnych, 
  7) dokonywanie rozliczenia  czynszu najmu lokali komunalnych, 
  8) prowadzenie egzekucji w sprawach lokalowych, 
  9) oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi,
10) przygotowywanie opinii w sprawach zezwoleń na wydobywanie kopalin i poszukiwania
       geologiczne na terenie Gminy,
11) przygotowywanie opinii projektów podziałów nieruchomości, co do zgodności
       z planem zagospodarowania przestrzennego gminy,
12) przygotowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
       przedsięwziącia,
13) przygotowywanie postępowania przetargowego związanego z udzielaniem zamówień
       publicznych zgodnie z ustawą o Zamówieniach publicznych z zakresu zajmowanego
       stanowiska  oraz sporzadzania sprawozdawczości związanej z udzielaniem
       zamówień publicznych.
      
Wytworzył:
Janina Januszkiewicz
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2003-06-10 10:08:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Kurkowska-Kruczek Jolanta
(2018-07-04 11:17:13)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki