Kierownictwo Urzędu - Sekretarz

Sekretarz


Funkcję Sekretarza sprawuje mgr Janina Januszkiewicz
 
Tel: (094) 36 15 483
Fax: (094) 36 15 227
e-mail: sekretarz@ostrowice.pl

Do zakresu zadań sekretarza należy:
1.  opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu i uaktualnianie go w miarę potrzeby,
2.  opracowywanie projektów zakresów czynności na poszczególne stanowiska pracy,
3.  sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy w Urzędzie,
4.  sprawowanie nadzoru nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady,
5.  sprawowanie nadzoru nad załatwianiem skarg i wniosków oraz wniosków i zapytań radnych,
6.  sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem zbioru przepisów gminnych
     i przepisów  ogólnie obowiązujących,
7.  dbanie o podnoszenie kwalifikacji pracowników Urzędu,
8.  przedkładanie wójtowi propozycji dotyczących usprawniania pracy w Urzędzie i poprawy stanu technicznego środków pracy,
9.  współdziałanie z radcą prawnym w zakresie sprawowania obsługi prawnej,
10.  nadzorowanie i koordynacja prac związanych z wyborami, referendami spisami,
11.  wykonywanie innych zadań na polecenie wójta,
12.  bezpośredni nadzór nad samodzielnym stanowiskiem pracy ds.  
       organizacyjnych.

Wytworzył:
Janina Januszkiewicz
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2003-06-10 09:39:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2012-09-19 11:13:08)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki