Kierownictwo urzędu - Wójt

Wójt


Funkcję Wójta sprawuje wyznaczona do wykonywania zadań i kompetencji organów gminy Ostrowice Agnieszka Wróblewska

Tel: (094) 36 15 226
Fax: (094) 36 15 226
e-mail: ugostrowice@post.pl

Kompetencje Wójta (na podstawie art. 34 Statutu Gminy)

1) Wójt jest organem wykonawczym gminy.
2) Wójt wykonuje zadania należące do kompetencji Wójta zawartych  
     w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
3) Wójt wykonuje wszelkie sprawy o których stanowi Rada Gminy,
     a w szczególności:
     -  przygotowuje projekty uchwał Rady Gminy,
     -  zaciąga zobowiązania mające pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej
        kwotach wydatków w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy,
    -  opracowuje kierunki polityki społeczno - gospodarczej i wykorzystuje środki
        budżetowe,
    -  przedkłada na początku kadencji propozycje rozwoju gminy,
    -  zatrudnia i zwalnia pracowników Urzędu Gminy i kierowników gminnych
       jednostek organizacyjnych,
    -  wykonuje budżet,
    -  kieruje bieżącymi sprawami Urzędu Gminy,
    -  reprezentuje gminę na zewnątrz.
4) Wójt Gminy wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy.
Wytworzył:
Anna Skraba
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2003-06-10 09:37:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Kurkowska-Kruczek Jolanta
(2018-10-05 11:31:57)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki