Mienie Komunalne -text

STRUKTURA MIENIA KOMUNALNEGO WŁASNOŚCI MIASTA

STRUKTURA MIENIA KOMUNALNEGO WŁASNOŚCI GMINY

Gmina Ostrowice obejmuje obszar 15.042 ha, w tym mienie komunalne własności gminy Ostrowice stanowi powierzchnię 294,20 ha.

Mienie komunalne obejmuje:

-

  201,25 ha

drogi gminne,

-

  2,52 ha

tereny zieleni,

-

  1,21 ha

działki budowlane,

-

-

  53 ha

  21,55 ha

działki zabudowane,

działki niezabudowane,

-

  4,91 ha

parki,

-

-

  6,94 ha

  1,33 ha

cmentarze komunalne,

wysypiska śmieci,

-

-

  0,86 ha

  0,63 ha

grunty w użytkowaniu wieczystym ,

grunty pod wodami.

W skład mienia wchodzą obiekty:

- budynek Urzędu Gminy,

- Zespół Szkół  w trwałym zarządzie szkół,

- Szkoła Podstawowa w trwałym zarządzie szkoły,

- pawilon sportowy, stadion w administracji Urzędu Gminy,

- remiza strażacka w administracji Urzędu Gminy,

- 8 świetlic w bezpośrednim zarządzie Urzędu Gminy,

- zasoby mieszkaniowe w  budynkach mieszkalnych w zarządzie Urzędu Gminy,

- oczyszczalnia ścieków w administracji Urzędu Gminy,

- 15 wodociągów w administracji Urzędu Gminy.

 

Wytworzył:
Krystyna Kamińska
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2003-06-20 11:48:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2003-11-17 13:02:42)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki