Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej. ( zwrot podatku akcyzowego i ulgi z tytułu nabycia gruntów )