Sesja XXIV z dnia 18 grudnia 2009 r.

  • Uchwała Nr XXIV/146/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok. (DOC)
zał 1     zał 2      zał 3

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok. (PDF)
zał 1     zał 2     zał 3


  • Uchwała Nr XXIV/147/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu. (DOC)

w sprawie wyrażenia zgody na sfinasowanie zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu. (PDF)


  • Uchwała Nr XXIV/148/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowice na 2010 rok. (PDF)
zał 1    zał 2     zał 3     zał 4     zał 4a     zał 5     zał 6     zał 7    zał 8    zał 9     zał  10     zał 11


  • Uchwała Nr XXIV/149/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 r. (DOC)
zał 1

w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 r. (PDF)
zał 1


  • Uchwała Nr XXIV/150/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ostrowice. (DOC)

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ostrowice. (PDF)


  • Uchwała Nr XXIV/151/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.

w sprawie uchylenia uchwały przyjęcia regulaminu składania i rozpatrywania wniosków w ramach programu "Uczeń na wsi" realizowanego ze środków PFRON. (PDF)


  • Uchwała Nr XXIV/152/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.

w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia  Lokalna Grupa  Rybacka pod nazwą "Partnerstwo Drawy" z siedzibą w Szczecinku. (DOC)

w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia  Lokalna Grupa  Rybacka pod nazwą "Partnerstwo Drawy" z siedzibą w Szczecinku (PDF)


  • Uchwała Nr XXIV/153/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ostrowice. (DOC)

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ostrowice. (PDF)

Wytworzył:
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2010-01-13 11:24:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2010-01-13 11:26:49)