Sesja XVIII z dnia 19 marca 2009 r.

 • Uchwała nr XVIII/112/2009

w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy występującego
w 2009 r.
(format DOC)

 w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu występującego
w 2009 r.
  (format PDF)

 


 

 • Uchwała nr XVIII/113/2009

w sprawie zmian w budżecie gminy  na 2009 r. (format DOC)

             zał 1         zał 2          zał 3           zał 4         zał 5

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. (format PDF)

             zał 1         zał 2         zał 3          zał 4           zał 5

 


 

 •   Uchwała nr XVIII/114/2009

 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Gminy Ostrowice.
(format DOC)

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Gminy Ostrowice
. (format PDF)

 


 

 • Uchwała nr XVIII/115/2009

 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
Gminy Ostrowice
. (format DOC)

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
Gminy Ostrowice.
(format PDF)

 


 

 • Uchwała nr XVIII/116/2009

w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania oraz przyznawania dodatku mieszkaniowego
nauczycielom zatrudnionym w szkołach Gminy Ostrowice.
(format DOC)

w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania oraz przyznawania dodatku mieszkaniowego
nauczycielom zatrudnionym w szkołach Gminy Ostrowice.
(format PDF)

 


 

 • Uchwała nr XVIII/117/2009

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej,
który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż
Pożarną lub gminę
. (format DOC)

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej,
który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż
Pożarną lub gminę
. (format PDF)

 


 

 • Uchwała nr XVIII/118/2009 

w sprawie zatwierdzenia "Planu  Odnowy Miejscowości Bolegorzyn
na lata 2009- 2016".
(format DOC)
Plan Odnowy Miejscowości Bolegorzyn

w sprawie zatwierdzenia "planu Odnowy Miejscowości Bolegorzyn
na lata 2009 - 2016".(
format PDF)
Plan Odnowy Miejscowości Bolegorzyn

 


 

 • Uchwała nr XVIII/119/2009

w sprawie  zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Borne
na lata 2009 - 2016".
(format DOC)
Plan Odnowy Miejscowości Borne

w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Borne
na lata 2009 - 2016".(
format PDF)
Plan Odnowy Miejscowości Borne

 


 

 • Uchwała nr XVIII/120/2009

w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Chlebowo
na lata 2009 - 2016".(
format DOC)
Plan Odnowy Miejscowości Chlebowo.

w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Chlebowo
na lata 2009 - 2016".(
format PDF)
Plan Odnowy Miejscowości Chlebowo

 


 

 • Uchwała nr XVIII/121/2009

w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Cieminko
na lata 2009 - 2016".
(format DOC)
Plan Odnowy Miejscowości Cieminko

w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Cieminko
na lata 2009 - 2016".
(format PDF)
Plan Odnowy Miejscowości Cieminko

 


 

 • Uchwała nr XVIII/122/2009

w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Dołgie
na lata 2009 - 2016
". (format DOC)
Plan Odnowy Miejscowości Dołgie 

 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Dołgie
na lata 2009 - 2016".
( format PDF
Plan  Odnowy Miejscowości Dołgie

 


 

 • Uchwała nr XVIII/123/2009

w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Gronowo
na lata 2009 - 2016".
(format DOC)
Plan Odnowy Miejscowości Gronowo

w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Gronowo
na lata 2009 - 2016".
(format PDF)
Plan Odnowy Miejscowości Gronowo

 


 

 • Uchwała nr XVIII/124/2009

w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Ostrowice
na lata 2009  - 2016".
(format DOC)
Plan Odnowy Miejscowości Ostrowice 

 w sprawie  zatwierdzenia "Planuu Odnowy Miejscowości Ostrowice
na lata 2009 - 2016"
(format PDF)
Plan Odnowy Miejscowości Ostrowice

 


 

 • Uchwała nr XVIII/125/2009

w sprawie  zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Nowe Worowo
na lata 2009 - 2016".
(format DOC)
Plan Odnowy Miejscowości Nowe Worowo

w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Nowe Worowo
na lata 2009 - 2016"
(format PDF)
Plan Odnowy Miejscowości Nowe Worowo

 


 

 • Uchwała nr XVIII/126/2009

 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Siecino
na lata 2009 - 2016".
(format DOC)
Plan Odnowy Miejscowości Siecino

w sprawie zatwierdzenia 'Planu Odnowy Miejscowości Siecino
na lata 2009 - 2016".
(format PDF)
Plan Odnowy Miejscowości Siecino

 

 


 

 • Uchwła  nr XVII/127/2009

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z obiektów  i urządzeń użyteczności
publicznej, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Wójtowi
Gminy Ostrowice uprawnienia o stosowaniu ich wysokości
. (format DOC)

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Wójtowi
Gminy Ostrowiceuprawnienia o stosowaniu ich wysokości
. (format PDF)

 


 

 • Uchwała nr XVIII/128/2009

w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i Komisji Rady na 2009 r.
format DOC)

w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i Komisji Rady na 2009 r.
(format PDF)

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2009-03-31 12:22:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2009-06-30 11:26:15)