Oświadczenia majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy