Oświadczenia majątkowe złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji