Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

Uzyskanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną


Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną.
Druk do pobrania


Miejsce złożenia dokumentów
Sekretariat Urzędu - pokój nr 2 w godzinach: od poniedziałku do piątku - 7.00 -15.00 (czwartek 8.00 - 16.00)

Termin załatwienia sprawy:
Do 14 dni

Jednostka odpowiedzialna:
Stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki gruntami, pokój nr 8.
tel. 094 36 15 296

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, UG Ostrowice w godzinach pracy Urzędu).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Uwagi:
1. Podanie  we  wniosku  numeru  telefonu  oraz  godzin,  w  których   można   uzyskać   kontakt
    z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.

Podstawa prawna
Art. 110  ustawy   z  dnia   21 sierpnia  1997  o  ochronie   zwierząt   (Dz. U. z 2003  Nr   106,  poz.  1002
z   późniejszymi   zmianami)  oraz  rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 28 kwietnia 2003 w sprawie wykazu ras psów uznanych za agresywne  (Dz. U. NR. 77, poz. 687 z późn. zm.).
Uwaga! Powyższe przepisy dotyczą psów czystej rasy( tj. posiadających rodowód) następujących ras: Amerykański pit bull terrier, Perro de Presa Mallorquin, Buldog amerykański, Dog argentyński, Perro de Presa Canario, Tosa inu, Rottweiler, Akbash dog, Anatolian karabash, Moskiewski stróżujacy, Owczarek kaukaski
Wytworzył:
Helena Steciuk
Udostępnił:
Edyta Jawdyńska
(2003-06-20 14:36:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Edyta Jawdyńska
(2008-05-27 11:45:33)