☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 19.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Komunikaty

18.12.2015 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  na terenie działki nr 163/3a (droga powiatowa) obręb Siecino gm. Ostrowice. - ( plik do pobrania )


11.12.2015 r.

Zawiadomienie o zebraniu  dowodów,  materiałów i opinii do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie działki nr 211 i 12/83 obręb Siecino gm. Ostrowice. - ( plik do pobrania  )


22.10.2015 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie „wiaty gospodarczej dla potrzeb istniejącego gospodarstwa rolnego” na terenie działki nr ewid. 54/7 obręb Gronowo, gm. Ostrowice. - ( plik do pobrania )


12.10.2015 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego publicznego na terenie działki nr 211 (droga gminna) obręb Siecino gm. Ostrowice. - ( plik do pobrania )


15.09.2015 r.

Obwieszczenie o  wydaniu decyzji o warunkach  zabudowy dla terenu działki nr 96/1 obręb geodezyjny Dołgie, gm. Ostrowice, znak GKI.6730.6.10.2015.PW. - ( plik do pobrania )


04.09.2015 r.

O B W I E S Z C Z E N I E o wydana decyzja o warunkach  zabudowy dla terenu działki nr 54/12 obręb geodezyjny Cieminko, gm. Ostrowice.- ( plik do pobrania )

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy dla terenu działki nr 96/1 położonej w obrębie geodezyjnym Dołgie gm. Ostrowice. - ( plik do pobrania )


02.09.2015 r.
Zawiadomienie o ponownym wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla terenu działki nr 54/7 obręb Gronowo, gm. Ostrowice.- ( plik do pobrania )


31.08.2015  r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie działki nr 376 (droga gminna) obręb Nowe Worowo gm. Ostrowice. Inwestycja polegać będzie na budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowie linii kablowej 0,4 kV. ( plik do pobrania )

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy dla terenu działki nr 211/4 obręb geodezyjny Dołgie, gm. Ostrowice. - ( plik do pobrania )


10.08.2015 r.

Zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej budowie czterech zbiorników (silosów) na zboże, wieży kubełkowej oraz kosza zasypowego na działce nr 54/12 obręb geodezyjny Cieminko. ( plik do pobrania )

Zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie działki nr 376 (droga gminna) obręb Nowe Worowo gm. Ostrowice. ( plik do pobrania )


02.07.2015 r.

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji dla inwestycji polegającej na odbudowie budynku gospodarczego na działce nr 29/17 obręb geodezyjny Jelenino, gm. Ostrowice. - ( plik do pobrania )


02.06.2015 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla terenu działki nr 204/2 obręb geodezyjny Dołgie, gm. Ostrowice.- ( plik do pobrania )


14.05.2015 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr GKI.6730.7.72014/2015.PW o warunkach zabudowy dla terenu działek o numerach 40/1; 40/2; 40/3 obr. geodezyjny Jelenino. - ( plik do pobrania )


07.04.2015 r.

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie dz. nr 244/1, 470 obręb Gronowo gm. Ostrowice oraz na terenie dz. nr 243 obręb Cieszyno gm. Złocieniec.- ( plik do pobrania ).


02.04.2015 r.

Zawiadomienie o zebranych dowodach, opiniach do wydania decyzji o warunkach zabudowy dla terenu działek 40/1, 45/1, 39/2 obręb Jelenino, gm. Ostrowice. ( plik do pobrania )


30.03.2015 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie  wydania decyzji o warunkach zabudowy dla terenu działki nr 54/7 obręb Gronowo, gm. Ostrowice. ( plik do pobrania )


19.03.2015 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla terenu działki nr 96/1 obręb Dołgie gm. Ostrowice.   ( plik do pobrania )


16.06.2015 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego. ( plik do pobrania )


12.03.2015 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr GKI.6730.4.12.2014/2015.PW o warunkach  zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego oraz budowie bramy wjazdowej na działce nr 89/4 obręb geodezyjny Szczycienko, gm. Ostrowice. ( plik do pobrania )

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr GKI.6730.3.4.2015.PW umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie zjazdu publicznego drogi powiatowej Nr 1962Z dz. nr 470, na wysokości dz. nr 244/1 obręb geodezyjny Gronowo, gm. Ostrowice. - ( plik do pobrania )


27.02.2015 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla terenu dz. nr. 29/17 obręb Jelenino. - ( plik do pobrania )


11.02.2015 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie w sprawie wydania decyzji o warunkach dla inwestycji polegającej na przebudowie zjazdu publicznego drogi powiatowej Nr 1962Z dz. nr 470, na wysokości dz. ne 244/1 obręb geodezyjny Gronowo, gm. Ostrowice. - ( plik do pobrania )


10.02.2015 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie czterech zbiorników (silosów) na zboże, wieży kubełkowej oraz kosza zasypowego na działce nr 54/12 obręb geodezyjny Cieminko, gm. Ostrowice. - ( plik do pobrania )


02.02.2015 r.

Obwieszczenie o wydaniu  decyzji Nr GKI.6730.5.8.2014/2015.PW o warunkach  zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie domu jednorodzinnego wolnostojącego i budynku gospodarczego w ramach zabudowy zagrodowej gospodarstwa rolnego na terenie działki nr geod.51/3, położonej w obrębie Szczycienko, gm. Ostrowice. - (plik do pobrania )

07.01.2015 r

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie domu jednorodzinnego położonego na działce nr 51/3 obręb geodezyjny Szczycienko, gm. Ostrowice. - ( plik do pobrania )

Obwieszczenie o  wydaniu decyzji Nr GKI.6733.5.8.2014/2015.PW o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej, 2 napięciowej LSN-15 kV + LnNi-0,4 kV, na wspólnych słupach E10,5m/4,3kN na działkach nr: 75 i 77/3 w obrębie Szczycienko oraz 163/2, 8/15, 7/4, 164, 1/9 w obrębie Siecino, gm. Ostrowice. - ( plik do pobrania )


22.12.2014 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla dz. nr 39/2, 40/1, 45/1 obręb Jelenino,gm. Ostrowice. - ( plik do pobrania )


03.12.2014 r.

Zawiadomienieo wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla działki  nr 142 obręb Dołgie,  gm. Ostrowice. - ( plik do pobrania )

 


14.11.2014 r.

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji polegającej na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej (dwunapięciowej) LSNi-15kV+LnNi-0,4kV110 kV, na terenie działek o numerach 75 i 77/3, obręb Szczycienko oraz na działkach o numerach: 163/2, 8/15, 7/4, 164, 1/9 obręb Siecino, gm. Ostrowice.- ( plik do pobrania )


16.10.2014 r.

Obwieszczenie GKI.6730.2.12.2014.PW, że w dniu 16 października 2014 r. została  wydana decyzja Nr 2/2014 o warunkach zabudowy dla terenu działki nr ewid. 86 obręb geodezyjny Dołgie gm. Ostrowice dla inwestycji polegającej na remoncie i rewaloryzacji kościoła P.W. ŚW Jana Chrzciciela w Dołgiem, położonego na działce nr 86 obręb geodezyjny Dołgie, gm. Ostrowice - ( plik do pobrania )

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - ( plik do pobrania )


15.10.2014 r.

Zawiadomienie o ponownym wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej LSNi-15kV LnNi-0,4kV110 kV, na terenie działek o numerach 75 i 77/3, obręb Szczycienko oraz na działkach o numerach: 163/2, 8/15, 7/4, 164, 1/9 obręb Siecino, gm. Ostrowice. - ( plik do pobrania )


15.09.2014 r.

Obwieszczenie GKI.6220.1.8.2014.PW w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia obejmującego przebudowę drogi powiatowej nr 1091Z wraz z poszerzeniem na działkach nr 15 obręb geodezyjny Płocie oraz dz. nr 83/1 obręb geodezyjny Cieminko. - (plik do pobrania )


15.09.2014 r.

Obwieszczenie GKI.6220.1.11.2014.PW  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia obejmującego przebudowę drogi powiatowej nr 1091Z wraz z poszerzeniem na działkach nr 15 obręb geodezyjny Płocie oraz dz. nr 83/1 obręb geodezyjny Cieminko. - ( plik do pobrania )


21.08.2014 r.

Obwieszczenie o wydaniu przez Wójta Gminy Ostrowice decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej, 2 napięciowej LSN-15 kV LnNi-0,4 kV, na wspólnych słupach E10,5m/4,3kN na działkach nr: 7/5 i 77/3 w obrębie Szczycienko oraz 163/2, 8/15, 7/4, 164, 1/9 w obrębie Siecino, gm. Ostrowice.- ( plik do pobrania )


28.07.2014 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej szerokopasmowego Internetu w technologii WiMaX na działce 34 obręb geodezyjny Jelenino, gm. Ostrowice. - ( plik do pobrania)


15.07.2014 r.

Obwieszczenie, o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15 kV słupowej stacji transformatorowej SN/nn, linii kablowych nn 0,4 kV, złącza kablowego nn. na działkach nr: 312 w obrębie Ostrowice oraz 6, 34, 25/1, 23/1, 24/1 w obrębie Jelenino, gm. Ostrowice. - ( plik do pobrania )

11.07.2014 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1091 Z wraz z poszerzeniem na działkach nr 15 obręb geodezyjny Płocie oraz dz. nr 83/1 - ( plik do pobrania )
 09.07.2014 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania adminstracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku gospodarczego położonego na działce nr 88/3 - ( plik do pobrania )


13.06.2014

Zawiadomienie o wszczęciu  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na remoncie i rewaloryzacji kościoła P.W. ŚW Jana Chrzciciela w Dołgiem, położonego na działce nr 86 obręb geodezyjny Dołgie, gm. Ostrowice. - ( plik do pobrania )


06.06.2014 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej dnia 25 października 2013r., znak GKI.6733.2.5.2013.PW, dla inwestycji polegającej na „Budowie Stacji Bazowej Szerokopasmowego Internetu w technologii WiMaX na działce nr 34 obręb geodezyjny Jelenino, gm. Ostrowice”. - ( plik do pobrania )


29.05.2014 r.

Zawiadomienie   o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji liniowej energetycznej obejmującej budowę linii napowietrznej. - ( plik do pobrania )

07.05.2014

Obwieszczenie Wójta Gminy Ostrowice  o wydaniu  decyzji Nr 1/2014, znak GKI.6733.1.7.2014.PW o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej i napowietrznej 15kV i 0,4kV oraz stacji transformatorowej 15/0,4 kV na terenie działek nr ewid. 165, 163/3 i 164 obręb Siecino gmina Ostrowice. ( plik do pobrania )


05.05.2014

Obwieszczenie,w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  modernizacji i rozbudowie istniejącej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków położonej na działkach nr 252/2 i 253/1 obręb geodezyjny Ostrowice, gm. Ostrowice. - (plik do pobrania )


05.05.2014

Obwieszczenie, że w dniu 5 maja 2014 r. została  wydana decyzja Nr 4/2014 o warunkach zabudowy dla terenu działki nr ewid. 48/17 obręb geodezyjny Jelenino gm. Ostrowice - (plik do pobrania )


24.04.2014

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ( plik do pobrania )


10.04.2014

Obwieszczenie Wójta Gminy Ostrowice o wydaniu decyzji Nr 3/2014 o warunkach zabudowy dla terenu działki nr ewid. 28 obręb Dołgie. - ( plik do pobrania )


6.03.2014 r.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrowice.


21.02.2014 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego GKI.6730.1.1.2014.PW


28.01.2014 r.

Obwieszczenie Wójt Gminy Ostrowice, jako organ ochrony środowiska prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia obejmującego budowę sieci wodociągowej o łącznej długości 10,4 km oraz budowie studni głębinowej. (pobierz)


27.01.2014 r.

Obwieszczenie - Wójt Gminy Ostrowice, jako organ ochrony środowiska prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia obejmującego budowę sieci wodociągowej o łącznej długości 10,4 km oraz budowie studni głębinowej. (pobierz)


17.01.2014 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. (pobierz)


10.12.2013 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego (pobierz)


09.12.2013 r.

Obwieszczenie  o zakończeniu prac nad projektami planów zadań ochronnych dla 9 obszarów Natura 2000 i rozpoczęciu konsultacji społecznych opracowanych projektów  (pobierz)


04.12.2013 r.

Decyzja w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację Przedsięwzięcie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i przyłączy o łącznej długości 1,4 km oraz budowę zbiornika bezodpływowego dla Qdśr  = 14 ,0 m3 / dobę dla RLM= 129. (pobierz)


04.12.2013 r.

Obwieszczenie w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na „budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz budowie zbiornika bezodpływowego w miejscowości Dołgie, gm. Ostrowice. Przedsięwzięcie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i przyłączy o łącznej długości 1,4 km oraz budowę zbiornika bezodpływowego dla Qdśr  = 14 ,0 m3 / dobę dla RLM= 129. Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej przebiegać będzie i odprowadzać ścieki z następujących działek o nr: 61, 25, 102, 100/9, 100/10, 99/1, 98/3, 97, 96/1, 93, 92, 14/16, 91, 90/1, 89/2, 88/2, 88/1, 85/2, 82, 84, 80, 78, 77, 76/3, 75, 74/1, 72, 73/1, 71, 65/4, 46, 45, 196/1, 199, 210/5, 210/19, 210/18, 210/16, 210/14, 210/11, 203, 204/2, 207/2, 58/1, 86, 210/12, 193, 44/4, 44/5, 226, 40/2, 225, 74/1, 83, 88/3, 96/2, 210/13, 210/14. Planowana lokalizacja zbiornika bezodpływowego jest na dz. nr 100/10”  (pobierz)


04.12.2013 r.

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i przyłączy o łącznej długości 1,4 km oraz budowę zbiornika bezodpływowego dla Qdśr  = 14 ,0 m3 / dobę dla RLM= 129. (pobierz)


04.12.2013 r.

Postanowienie w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz budowie zbiornika bezodpływowego w miejscowości Dołgie, (pobierz)


02.12.2013 r.

Decyzja w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i przyłączy o łącznej długości 1,4 km oraz budowę zbiornika bezodpływowego dla Qdśr = 18,0 m3 / dobę dla RLM= 169.  (pobierz)


02.12.2013 r.

Obwieszczenie w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na „budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz budowie zbiornika bezodpływowego w miejscowości Przytoń, gm. Ostrowice. Przedsięwzięcie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i przyłączy o łącznej długości 1,4 km oraz budowę zbiornika bezodpływowego dla Qdśr = 18,0 m3 / dobę dla RLM= 169. Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej przebiegać będzie i odprowadzać ścieki z następujących działek o nr: 34, 9/20, 11, 33/1, 32/2, 31, 29, 25/5, 25/8, 40, 35/37, 35/19, 35/20, 35/21, 35/36, 9/19, 13/9 13/12, 25/7, 35/42, 28/4, 25/22, 25/14, 35/41, 25/18, 9/21, 9/17, 9/16, 9/30. Planowana lokalizacja zbiornika bezodpływowego jest na dz. nr 9/30.”  (pobierz)


02.12.2013 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia obejmującego budowę sieci wodociągowej o łącznej długości 10,4 km oraz budowie studni głębinowej. (pobierz)


29.11.2013 r.

Obwieszczenie w sprawie realizaci przedsięwzięcia polegającego na „budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz budowie zbiornika bezodpływowego w miejscowości Przytoń, gm. Ostrowice. Przedsięwzięcie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i przyłączy o łącznej długości 1,4 km oraz budowę zbiornika bezodpływowego dla Qdśr = 18,0 m3 / dobę dla RLM= 169. Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej przebiegać będzie i odprowadzać ścieki z następujących działek o nr: 34, 9/20, 11, 33/1, 32/2, 31, 29, 25/5, 25/8, 40, 35/37, 35/19, 35/20, 35/21, 35/36, 9/19, 13/9 13/12, 25/7, 35/42, 28/4, 25/22, 25/14, 35/41, 25/18, 9/21, 9/17, 9/16, 9/30. Planowana lokalizacja zbiornika bezodpływowego jest na dz. nr 9/30. (pobierz)


29.11.2013 r.

Postanowienie w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz budowie zbiornika bezodpływowego w miejscowości Przytoń, (pobierz)


26.11.2013 r.

Postanowienie w sprawie odmówienia wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz budowie czyszczalni ścieków w miejscowości Smołdzęcino”. (pobierz)


18.11.2013 r.

Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz budowie przepompowni ścieków i zbiornika bezodpływowego w miejscowości Borne, gm. Ostrowice. (pobierz)


21.10.2013 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego GKI.6220.6.3.2013.PW     (pobierz)

 Plik do pobrania:


21.10.2013 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego GKI.6220.5.3.2013.PW     (pobierz)


28.08.2013 r.

Obwieszczenie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:„montażu trzech urządzeń: turbin wiatrowych o pionowej osi obrotu, trwale związanych z budynkiem, zlokalizowanych na działce nr 141/3 obręb geodezyjny Siecino, gm. Ostrowice”  (pobierz)


14.08.2013 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania  Zgodnie z art. 10, art. 28 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Espol Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Piłsudskiego 23, w dniu 14 sierpnia 2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie Stacji Bazowej Szerokopasmowego Internetu w technologii WiMaX na działce nr 34 obręb geodezyjny Jelenino, gm. Ostrowice(pobierz)


12.08.2013 r.

Postanowienie o odstąpnieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: montażu trzech urządzeń: turbin wiatrowych o pionowej osi obrotu, trwale związanych z budynkiem, zlokalizowanych na działce nr 141/3 obręb geodezyjny Siecino, gm. Ostrowice”. (pobierz)

Obwieszczenie - Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że Wójt Gminy Ostrowice, jako organ ochrony środowiska prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „montażu trzech urządzeń: turbin wiatrowych o pionowej osi obrotu, trwale związanych z budynkiem, zlokalizowanych na działce nr 141/3 obręb geodezyjny Siecino, gm. Ostrowice”  (pobierz)


09.08.2013 r.

Postanowienie o sprostowaniu z urzędu oczywistą omyłkę pisarską w decyzji z dnia 30 lipca 2013 r. znak GKI.6733.1.2013.PW o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania budowy słupowej stacji transformatorowej oraz linii kablowej 15 kV i 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi na terenie działek nr ewid. 13/26, 11, 9/107, 9/108, 9/103, 9/104, 9/100, 9/44, 9/77, 9/72, 9/42, 9/41, 9/40 obręb geodezyjny Przytoń, gm. Ostrowice.(pobierz)


05.08.2013 r.

Obwieszczenie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oznaczonej jako część dz. nr 252/2 obręb ewidencyjny Ostrowice, gm. Ostrowice” (pobierz)


05.08.2013 r.

Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oznaczonej jako część dz. nr 252/2 obręb ewidencyjny Ostrowice, gm. Ostrowice”. (pobierz)


05.07.2013 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Przedsiębiorstwo Rybackie Złocieniec Sp. z o.o. ul. Staszica 19 78-520 Złocieniec wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu trzech urządzeń: turbin wiatrowych o pionowej osi obrotu, trwale związanych z budynkiem, zlokalizowanym na działce nr 141/3 obręb geodezyjny Siecino, gm. Ostrowice, stanowiącą własność wnioskodawcy. (pobierz)


21.06.2013 r.

Wystąpienie (pobierz)

Zgodnie z przepisem art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o wyrażenie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, oznaczonej jako część działki nr 252/2 obręb Ostrowice, gm. Ostrowice, stanowiącą własność Gminy Ostrowice.


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (pobierz)

wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, oznaczonej jako część działki nr 252/2 obręb Ostrowice, gm. Ostrowice, stanowiącą własność Gminy Ostrowice.


06.06.2013 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (pobierz)

W związku z art. 29, 30, 33, art. 73 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
oraz art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 roku nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostrowice zawiadamia, że w dniu 6 czerwca 2013 r. na wniosek Gminy Ostrowice, 78-506 Ostrowice 6, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na polegającego na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Urzędu Gminy Ostrowice, zlokalizowanego na obszarze Gminy Ostrowice w miejscowości Ostrowice 6, działka oznaczona nr ewidencyjnym 40/2, w ramach projektu pn. „ Poprawa efektywności energetycznej przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii na terenie Dorzecza Parsęty”, w tym termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach PO PL04 Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.


27.01.2012

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegopolegającego na „Przebudowie przepustu pod drogą powiatową nr 1964Z w km 1 + 622 o nr JNI 010119195” - ( plik do pobrania )

Obwieszczenie z dnia 25.10.2013 r. (pobierz)


 20.04.2012

Postanowienie o sprostowaniu z urzędu omyłki pisarskiej w decyzji z dnia 16.11.2009 znak: GKI.7331/17/2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami do posesji w miejscowości Bolegorzyn z przesyłem do Nowego Worowa, budowa wodociągu wraz z przyłączeniami do posesji w miejscowości Przytoń, budowa wodociągu wraz z przyłączeniami w miejscowosci Bolegorzyn. gm. Ostrowice jako II Etap. - ( plik do pobrania )

Wytworzył:
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2006-01-17 09:17:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2012-02-02 11:12:56)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2061169