☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Piątek 17.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Konsultacje rocznego programu współpracy na 2018 rok

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

Projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Ostrowice
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.  

 

   Na podstawie Uchwały Nr XXXI/195/10 Rady Gminy Ostrowice z dnia 27 września 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz Zarządzenia 39/2017 Wójta Gminy Ostrowice z dnia
4 października 2017 roku  w sprawie przeprowadzenia konsultacji  rocznego programu współpracy Gminy Ostrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Przedmiotem konsultacji jest roczny program współpracy Gminy Ostrowice
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

 

Termin konsultacji: od 11 października 2017 r. do 25 października 2017 r.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Gminy Ostrowice.

Forma konsultacji:

  • wyrażenie pisemnej opinii na formularzu zgłaszania opinii i przesłanie na adres e-mail: ugostrowice@post.pl lub pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Ostrowice, 78-506 Ostrowice 6.

załączniki:

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kurkowska-Kruczek Jolanta
(2017-10-10 12:35:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Kurkowska-Kruczek Jolanta
(2017-10-10 12:36:28)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2061169