☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Piątek 17.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

Projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Ostrowice
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.  

 

Na podstawie Uchwały Nr XXXI/195/10 Rady Gminy Ostrowice z dnia 27 września 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projektów aktów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz Zarządzenia 41/2016 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 30 września 2016 roku  w sprawie przeprowadzenia konsultacji  rocznego programu współpracy Gminy Ostrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

Przedmiotem konsultacji jest roczny program współpracy Gminy Ostrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

Termin konsultacji: od 11 października 2016 r. do 25 października 2016 r.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Gminy Ostrowice.

Forma konsultacji:

-wyrażenie pisemnej opinii na formularzu zgłaszania opinii i przesłanie na adres e-mail: ugostrowice@post.pl  lub pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Ostrowice, 78-506 Ostrowice 6.

załączniki:

- PROJEKT uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Ostrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

- Formularz zgłaszania opinii.

Wytworzył:
Udostępnił:
Kurkowska-Kruczek Jolanta
(2016-10-12 15:42:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Kurkowska-Kruczek Jolanta
(2017-10-10 12:36:10)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2061169