☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 19.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienia z 2016 r.

Zawiadomienie stron o zebranych materiałach i dokumentach przed wydaniem decyzji zmieniającej o warunkach zabudowy dla terenu działki 108/7 obr. Cieminko, gm. Ostrowice. (plik do pobrania)

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach przed wydaniem decyzji zmieniającej o warunkach zabudowy dla terenu działki 44/5 obręb geodezyjny Dołgie, gmina Ostrowice.( plik do pobrania )

WYSTĄPIENIE o wyrażenie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu działki nr ew. 289/1 obr. Ostrowice. - ( plik do pobrania )

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy dla terenu działki 54/12 obr. Cieminko, gm. Ostrowice. - ( plik do pobrania )

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu działki nr 289/1 obr. geodezyjny Ostrowice. - (plik do pobrania)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy dla terenu działki 44/5 obr. Dołgie, gm. Ostrowice. (plik do pobrania)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy dla terenu działki 108/7 obr. Cieminko, gm. Ostrowice. (plik do pobrania)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy dla terenu działki 54/12 obr. Cieminko, gm. Ostrowice. (plik do pobrania)

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biologicznej oczyszczalni ścieków typu SBRj w miejscowości Szczytniki.- (plik do pobrania)

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczytniki. - (plik o pobrania)

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy dla terenu działki 44/5 obręb geodezyjny Dołgie, gmina Ostrowice. - (plik do pobrania)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie działek 11/11 i 11/19 obr. Jelenino. - (plik do pobrania)

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy dla terenu działki 81/3 obręb geodezyjny Cieminko, gmina Ostrowice. (plik do pobrania)

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy dla terenu działki 54/11 i 54/13 obręb geodezyjny Cieminko, gmina Ostrowice. (plik do pobrania)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla terenu działki nr 44/5 obręb geodezyjny Dołgie, gm. Ostrowice.- (plik do pobrania)

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy dla terenu dz. nr 11/11 i 11/19 obręb geodezyjny Jelenino, gm. Ostrowice. - (plik do pobrania)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku jednorodzinnego, budynku gospodarczego w zabudowie zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych na terenie działki 81/3 obręb geodezyjny Cieminko, gm. Ostrowice. - (plik do pobrania)

Zawiadomienie  stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy dla terenu dz. nr 2 i 3 obręb geodezyjny Dołgie, gm. Ostrowice. - (plik do pobrania)

Zawiadomienie  stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy dla terenu działki nr 108/7 obręb geodezyjny Cieminko, gm. Ostrowice. - (plik do pobrania)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy wydanej w dniu 29.11.2007 r., znak GKI.7331/7/2007, NR 7331/2007. - (plik do pobrania )

Zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie działki nr 163/3a (droga powiatowa) obręb Siecino, gm. Ostrowice. - (plik do pobrania)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.Inwestycja polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w miejscowości Szczycienko, gm. Ostrowice. - (plik do pobrania)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania  administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla terenu działki nr 11/11 i 11/19 obręb geodezyjny Jelenino, gm. Ostrowice. - (plik do pobrania)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy, wydanej w dniu 16.10.2014r., znak GKI. 6730.2.11.2014.PW, dla terenu działki nr 86 obręb geodezyjny Dołgie, gm. Ostrowice. - (plik do pobrania)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla terenu działki nr 108/7 obręb geodezyjny Cieminko, gm. Ostrowice. -  (plik do pobrania)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla terenu działki nr 54 obręb geodezyjny Smołdzęcino, gm. Ostrowice. - (plik do pobrania)

Wytworzył:
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2016-01-26 13:40:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Kurkowska-Kruczek Jolanta
(2018-04-03 12:49:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2061169