☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 19.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe - część II

 

ZAPYTANIE OFERTOWE (część II)

na „Dowóz uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ostrowice do Zespołu Szkół w Ostrowicach
 w roku szkolnym 2014/2015.”

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

  • dowozie uczniów zamieszkałych w miejscowościach: Donatowo, Gronowo, Śródlesie do Zespołu Szkół w Ostrowicach.

 

Przewóz dotyczy wszystkich dni, w których odbywać się będą zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze 
i wychowawcze w roku szkolnym 2014/2015.

 

Termin wykonania usługi: 01.09.2014 r. – 26.06.2015 r. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od zajęć dydaktycznych.

 

Ofertę należy przygotować według załącznika nr 1 do zapytania ofertowego. Oferta musi zawierać nazwę, adres oferenta i cenę wyrażoną w kwocie brutto i netto. Oferta musi być opatrzona podpisem.

Cena ofertowa zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Oferowana cena jest ceną ostateczną do zapłaty, jaką Zamawiający zapłaci za usługę.

Do oferty należy dołączyć: referencje, kopie licencji/zezwolenia na przewóz osób, informację 
o posiadanych środkach transportu.

Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego: Gmina Ostrowice, Ostrowice 6 lub przesłać pocztą tradycyjną na w/w  adres. Termin składania ofert do dnia 28 sierpnia 2014 r. do godz. 1200 (liczy się data wpływu oferty do Urzędu). 

Pliki do pobrania:

Wytworzył:
Joanna Okoń
(2014-08-21)
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2014-08-21 14:40:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2015-05-29 12:18:47)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2061169