☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 19.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe: "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Ostrowice".

I.                    Opis i sposób przygotowania oferty.

Ofertę należy przygotować według załącznika nr 1 do zapytania ofertowego. Oferta musi zawierać nazwę, adres oferenta i cenę wyrażona w kwocie brutto.

Cena ofertowa zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Oferowana cena jest cena ostateczna do zapłaty, jaka Zamawiający zapłaci za usługę.

 

II.                  Miejsce oraz termin składania ofert.

Ofertę można przesłać pocztą elektroniczną na adres: edukacja@ostrowice.pl, faxem na nr: 943615227 albo złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Ostrowice, Ostrowice 6 lub przesłać pocztą tradycyjną na w/w  adres. Termin składania ofert do dnia 10 lipca 2014 r. do godz. 1300 (liczy się data wpływu oferty do Urzędu). 

                       III.             Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  12 miesięcy (od lipca 2014 r. do 30.czerwca 2015 r.).

Pliki do pobrania:

Wytworzył:
Joanna Okoń
(2014-07-07)
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2014-07-07 12:36:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2015-05-29 12:19:39)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2061169