☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 19.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wniosek o dofinasowanie usuwania azbestu

 UWAGA OSOBY ZAINTERESOWANE     

              UTYLIZACJĄ AZBESTU            

       Urząd Gminy Ostrowice zaprasza do składania wniosków

na dofinansowanie Projektu pn.„ Usuwanie Azbestu z terenu Gminy Ostrowice”.

Wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do

                         15 lipca 2011r. pok. nr 4

                            tel. kontaktowy 943615494

Dofinansowanie mogą uzyskać za pośrednictwem Urzędu Gminy osoby fizyczne, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe,
za wyjątkiem osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą i obiektów w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Wysokość dofinansowania może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych zadania tj.:

-demontaż pokrycia z płyt azbestowo-cementowych ( eternit ),

-transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania poprzez składowanie,

-utylizacja odpadu niebezpiecznego poprzez składowanie na wyznaczonym składowisku.

Druk wniosku do pobrania:

- Pok. nr 4  Urząd Gminy Ostrowice

-  Wniosek o dofinasowanie usuwania azbestu - ( plik do pobrania )

Wytworzył:
Udostępnił:
Kurkowska-Kruczek Jolanta
(2014-01-16 09:38:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Kurkowska-Kruczek Jolanta
(2018-10-16 10:32:36)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2061169