☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 19.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wycinka drzew -text

 
Usunięcie drzew i krzewów
w wypadku gdy wnioskodawca jest właścicielem gruntu


Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w wypadku gdy wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości – w formie podania lub druku wniosku (opracowanie własne UG).
Druk do pobrania.

Miejsce złożenia dokumentów 
Sekretariat Urzędu – pokój Nr 2 w godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, piątek – 7.00 -15.00 oraz w czwartek - 8.00-16.00

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni

Jednostka odpowiedzialna:
Stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki gruntami
pok. Nr 8  wew. 104
tel. 094/ 36 15 296

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, UG Ostrowice w godzinach pracy Urzędu – jak w punkcie I i III ).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Uwagi:
1. Podanie we wniosku numeru   telefonu   oraz   godzin, w   których   można   uzyskać   kontakt
    z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.
2. W   przypadku    posesji  stanowiącej   współwłasność   wniosek   musi   być   potwierdzony   
    przez współwłaściciela.
3. W  przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do
    ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie UG Ostrowice.

Podstawa prawna
Art 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm).

 

Wytworzył:
Helena Steciuk
Udostępnił:
Kurkowska-Kruczek Jolanta
(2014-01-16 09:31:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Kurkowska-Kruczek Jolanta
(2018-10-16 10:32:36)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2061169