☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 19.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o wykonawcach wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu

                                                                                                         Ostrowice, dnia 17 czerwca 2013 r.

 

  ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz  o wykonawcach wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi:

 

”Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych

na terenie Gminy Ostrowice”

 

 

I.       Wójt Gminy Ostrowice informuje, że w wyniku rozpatrzenia ofert złożonych
w związku z ogłoszonym w dniu 3 czerwca 2013 r. przetargiem nieograniczonym na wykonanie usługi ”Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ostrowice”–  dokonał wyboru Wykonawcy:

 

 

konsorcjum firm

 

REMONDIS SANITECH POZNAŃ Sp. z o.o.

z siedzibą: ul. Górecka 104, 61-483 Poznań – Lidera konsorcjum oraz

PHU EKO-FIUK s.c.

z siedzibą: ul. Świerczewskiego 2b, 78-320 Połczyn Zdrój – Partnera konsorcjum

 

 

II.    Uzasadnienie wyboru: W prowadzonym postępowaniu złożono dwie ważne oferty:

 

L.p.

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Punktacja

w/g kryterium

Punktacja łączna

1.

 

konsorcjum firm:

Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o.

z siedzibą: ul. Górecka 104, 61-483 Poznań –
Lidera konsorcjum oraz

PHU EKO-FIUK s.c.

z siedzibą: ul. Świerczewskiego 2b, 78-320 Połczyn Zdrój – Partnera konsorcjum

 

100,00

100,00

2.

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

z siedzibą: ul. Piaskowa 4, 78-520 Złocieniec

 

94,04

94,04

 

Jedynym kryterium oceny ofert była cena. Wybrany wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę o najkorzystniejszej cenie, odpowiadającej wymogom Zamawiającego określonym w przetargu. Wybrana oferta otrzymała największą ilość punktów zgodnie z kryterium oceny ofert z SIWZ - 100 pkt.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

III. Po terminie wyznaczonym do składania ofert nie wpłynęły żadne oferty.

IV. Oferty odrzucone – brak

V.    Oferty wykluczone – brak

VI.  Zamawiający informuje że, umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta
w  terminie zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.   

VII.    Zgodnie z art. 92 ust.1 Prawa zamówień publicznych wszyscy wykonawcy zostali  powiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.

 

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczono na stronach internetowych Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ostrowice w dniu: 17 czerwca 2013 r.

 

Dziękując za złożenie oferty zapraszam do udziału w kolejnych inwestycjach.

 

 Wójt Gminy Ostrowice

Wacław Micewski

Wytworzył:
Joanna Malasiewicz
Udostępnił:
Kurkowska-Kruczek Jolanta
(2013-06-17 14:49:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2015-08-05 11:37:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2061169