☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 19.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na nieruchomość gruntową niezabudowaną w Ostrowicach

Ostrowice, 02.04.2013 r.

O G Ł O S Z E N I E 

o przetargu ustnym ograniczonym

 

                Na podstawie art. 40 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /j. t. Dz. U. z 2010 r Nr 102, poz. 651 z późn. zm. /, § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U. Nr 207 z 2004 r. poz. 2108 z późn. zm./ oraz  Zarządzenia Nr 62/2012 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 06.12.2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice,  Wójt Gminy Ostrowice ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości :

 

 

Lp.

Adres nieruchomości

Nr działki KW

Powierzchnia działki w ha

Opis nieruchomości

Cena wywoławcza

 w zł.

Wadium

         w zł

Postąpienie w zł.

1.

OSTROWICE                

84/9

KW KO1D/00009792/8

0.01

 

Nieruchomość gruntowa  niezabudowana.

 

2.442,00 zł

+ 23 % podatku VAT

500,00

250,00

 

 

ADNOTACJE:

 

 

1.  Przetarg odbędzie się w dniu 10.05.2013 r. o godz10- tej w  budynku Urzędu Gminy pokój nr 8.

2.  Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłata wadium podanego w ogłoszeniu.

3. W przetargu mogą wziąć udział właściciele przyległych nieruchomości.

4.  Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia  06.05.2013 r.  na  konto Urzędu Gminy Ostrowice Nr 47 85 77 0005 0000 20 912 00000 30 BS Połczyn Zdrój lub w kasie Urzędu

     pokój nr 10.

5.  Postąpienie w trakcie przetargu wynosi  250,00 zł lub wielokrotność.

6.  Termin uiszczenia ceny sprzedaży upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

7.  Przetarg jest ważny bez względu na ilość uczestników jeżeli chociaż 1 uczestnik zaoferuje cenę wyższą od wywoławczej.

8.  Wadium zalicza się na poczet ceny nabycia, a ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy notarialnej.

9.  Ogłoszenie zostało opublikowane w Gazecie KONTAKT, stronie internetowej www.ostrowice.pl i   na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ostrowice.

10.  Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką ani prawami osób trzecich.

11. W planie zagospodarowania przestrzennego posiada zapis: tereny usług gastronomii Ew. handlu-adaptacja.

12. Forma zbycia – na własność.

Wytworzył:
Helena Steciuk
(2013-04-02)
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2013-04-02 14:27:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2015-08-05 11:36:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2061169