☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 19.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na lokal użytkowy nr 2 w budynku mieszkalno-użytkowym w Nowym Worowie

Ostrowice,02.04.2013 r.

O G Ł O S Z E N I E 

o III przetargu ustnym nieograniczonym

 

                Na podstawie art. 40 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /j. t. Dz. U. z 2010 r Nr 102, poz. 651 z późn. zm. /, § 3 ust. 1, §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U. Nr 207 z 2004 r. poz. 2108 z późn. zm./,  Wójt Gminy Ostrowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości :

 

 

Lp.

Adres nieruchomości

Nr działki KW

Powierzchnia działki w ha

Opis nieruchomości

Cena wywoławcza

 w zł.

     Wadium

         w zł

Postąpienie w zł.

1.

NOWE  WOROWO                

Udział w działce
nr 227

KW KO1D/00010059/8

0.14

 

- Lokal użytkowy nr 2     

  w budynku mieszkalno -

  użytkowym przy

  ul. Partyzanckiej 2

 - budynek wc

 

92.157,25

9.200,00

1.000,00

 

ADNOTACJE:

1.  Przetarg odbędzie się w   dniu  10.05.2013 r. o godz11- tej   w  budynku Urzędu Gminy pokój nr 8.

2.  Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłata wadium podanego w ogłoszeniu.

3.  Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia  06.05.2013 r.  na  konto Urzędu Gminy Ostrowice Nr 47 85 77 0005 0000 20 912 00000 30 BS Połczyn Zdrój lub w kasie Urzędu

     pokój nr 10.

4.  Postąpienie w trakcie przetargu wynosi  1.000,00 zł lub wielokrotność.

5.  Termin uiszczenia ceny sprzedaży upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

6.  Przetarg jest ważny bez względu na ilość uczestników jeżeli chociaż 1 uczestnik zaoferuje cenę wyższą od wywoławczej.

7.  Wadium zalicza się na poczet ceny nabycia, a ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy notarialnej.

8.  Ogłoszenie zostało opublikowane w Gazecie KONTAKT, stronie internetowej www.ostrowice.pl i   na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ostrowice.

9.  Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką ani prawami osób trzecich.

10. W  obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego  nieruchomość przeznaczona jest jako: teren oświaty-adaptacja, zabudowa zagrodowa-adaptacja.

11. Forma zbycia – na własność.

12. Zakończony w dniu 11.10.2012 r.  I przetarg ustny nieograniczony wynikiem negatywnym, zakończony w dniu 20.12.2012 r. II przetarg wynikiem negatywnym.

     Obecna cena  zbycia obniżona o 25 % ceny oszacowania.

Wytworzył:
Helena Steciuk
(2013-04-02)
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2013-04-02 14:17:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2015-08-05 11:33:55)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2061169