☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 19.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie przetaru ustnym ograniczonym na nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem po byłej hydroforni w miejscowości Smołdzęcino.

Ostrowice, 19.03.2013 r.

O G Ł O S Z E N I E 

o przetargu ustnym ograniczonym

 

                Na podstawie art. 37 ust. 1 i art.40 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /j. t. Dz. U. z 2010 r Nr 102, poz. 651 z późn. zm. /, § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U. Nr 207 z 2004 r. poz. 2108 z późn. zm./ oraz  Zarządzenia Nr 3/2013 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 2.01.2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowice,  Wójt Gminy Ostrowice ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości :

 

 

Lp.

Adres nieruchomości

Nr działki KW

Powierzchnia działki
w ha

Opis nieruchomości

Cena wywoławcza

 w zł.

     Wadium

        w zł

Postąpienie w zł.

1.

SMOŁDZĘCINO              

19/7

KW KO1D/00010054/3

0.05

 

Nieruchomość gruntowa  zabudowana budynkiem po byłej hydroforni.

 

42.126,00

          + 23 % VAT

5.000,00

500,00

 

 

ADNOTACJE:

 

 

1.  Przetarg odbędzie się w dniu  26.04.2013 r. o godz10- tej   w  budynku Urzędu Gminy pokój nr 8.

2.  Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłata wadium podanego w ogłoszeniu.

3. W przetargu mogą wziąć udział właściciele przyległych nieruchomości.

4.  Wadium w kwocie 5.000,00 zł należy wpłacić najpóźniej do dnia  22.04.2013 r.  na  konto Urzędu Gminy Ostrowice Nr 47 85 77 0005 0000 20 912 00000 30 BS Połczyn Zdrój lub w kasie Urzędu  pokój nr 10.

5.  Postąpienie w trakcie przetargu wynosi  500,00 zł lub wielokrotność.

6.  Termin uiszczenia ceny sprzedaży upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

7.  Przetarg jest ważny bez względu na ilość uczestników jeżeli chociaż 1 uczestnik zaoferuje cenę wyższą od wywoławczej.

8.  Wadium zalicza się na poczet ceny nabycia, a ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy notarialnej.

9.  Ogłoszenie zostało opublikowane w Gazecie KONTAKT, stronie internetowej www.ostrowice.pl i   na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ostrowice.

10.  Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką ani prawami osób trzecich.

11. W planie zagospodarowania przestrzennego – tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę.Strefa ochronna wartościowych układów urbanistycznych wiejskich jednostek osadniczych..

12. Forma zbycia – na własność.

 

 

Wytworzył:
Helena Steciuk
(2013-03-19)
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2013-03-20 12:09:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2015-08-05 11:33:38)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2061169