☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 19.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym - najem garażu w miejscowości Przytoń

 

Ogłoszenie

Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.)
Wójt Gminy Ostrowice ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem garażu:

Lokalizacja: Garaż nr 4, działka nr 9/21, m. Przytoń, gm. Ostrowice,
Właściciel: Gmina Ostrowice,
Powierzchnia: 16,20 m2,
Księga Wieczysta: KW19678,
Przeznaczenie: Garażowanie samochodu,
Termin zagospodarowania garażu – garaż zostanie zagospodarowany po protokolarnym przekazaniu najemcy, nie wcześniej niż w dniu podpisania umowy najmu,
Cena wywoławcza –czynsz najmu: 50.00 zł miesięcznie, 600.00 rocznie (12 miesięcy).

Wójt Gminy Ostrowice z ustalonym w przetargu najemcą zawrze umowę najmu na okres 3 lat.
Zwycięzca przetargu zobowiązany będzie do przeprowadzenia we własnym zakresie remontu garażu polegającego na naprawie drzwi garażowych.

Oferty pisemne należy składać na adres:
Urząd Gminy Ostrowice, 78-506 Ostrowice 6, w pokoju nr 3 (sekretariat).
Termin składania ofert upływa w dniu 20.03.2013 do godz. 15ºº.
Na kopercie należy napisać – „oferta przetargowa na najem garażu murowanego nr 4 położonego
w miejscowości Przytoń, gmina Ostrowice” z podaniem adresu oferenta.

Oferta powinna zawierać wszystkie dane wraz z oświadczeniami zgodne z załącznikiem nr 1.
 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 50.00 zł na konto Urzędu Gminy Ostrowice nr 05 8577 0005 0000 2091 2000 0010 na trzy dni przed dniem otwarcia przetargu.

Wójt Gminy Ostrowice zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Ogłoszenie oraz regulamin dostępne są: na stronach internetowych Urzędu Gminy Ostrowice http://ug.ostrowice.ibip.pl , www.ostrowice.pl   na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ostrowice,
na tablicy ogłoszeń w m. Przytoń.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 943615494.

Przetarg przeprowadzi 3 – osobowa komisja, wyznaczona przez Wójta Gminy Ostrowice.
Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 21.03.2013 r. o godz. 10°° pokój nr 4.
Zasadniczym kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie zaoferowana cena.

 

Pliki do pobrania:

 

 

 

 

Wytworzył:
Przemysław Wiśniewski
(2013-03-07)
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2013-03-07 12:37:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2014-04-18 09:08:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2061169