☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 19.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przetrag nieograniczony

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

WÓJT GMINY OSTROWICE

Działając na podstawie art. 70¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) w związku z art. 4 pkt 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm), zaprasza do składania ofert w:

 

PISEMNYM PRZETARGU

NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH

GMINY OSTROWICE

1.      Czas przetargu

Oferty należy składać do dnia 12 grudnia  2011 r. do godz. 12:00. Oferty zostaną otwarte dnia 12 grudnia 2011 r. o godz. 12:15.

2.      Miejsce przetargu

Oferty należy składać na niżej podany adres:

Urząd Gminy Ostrowice

Ostrowice 6

78 – 506 Ostrowice

Tel: (094) 36 15 226

Fax: (094) 36 15 227

3.      Przedmiot przetargu

Organizator przetargu zamierza wybrać podmiot mający pełnić funkcję Agenta Emisji obligacji komunalnych Gminy Ostrowice na kwotę 2.000.000 zł.

4.      Warunki przetargu

Niniejszy przetarg jest przetargiem pisemnym, prowadzonym na podstawie Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 70¹ - 70? Kodeksu cywilnego. Na podstawie art. 4 pkt 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych.

Szczegółowe warunki przetargu wraz z kryteriami oceny ofert znajdują się w „Specyfikacji warunków przetargu”, która jest do uzyskania w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej BIP Gminy.

Do pobrania:

 

Wytworzył:
Janina Myszkowska
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2010-04-16 09:56:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2012-05-18 12:55:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2061169