☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 19.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Nadanie medali "Za długoletnie pożycie małżeńskie" -->

 • Nadanie medali "Za długoletnie pożycie małżeńskie"


  Wymagane wnioski

  Wniosek o nadanie medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie".


  Wymagane załączniki

  Odpis aktu małżeństwa jubilatów, jeżeli nie został sporządzony w USC Ostrowice.


  Opłaty

  Nie pobiera się


  Dokumenty do wglądu

  Dowód osobisty osoby zgłaszającej i jubilatów.  Sposób załatwienia

  1. Przyjęcie wniosku.
  2. Zorganizowanie uroczystości.


  Termin załatwienia

  Wręczenie medali uzależnione jest od terminu przekazania ich do USC z Kancelarii Prezydenta RP.

  Uwagi

  1. Sprawy załatwia się w USC Ostrowice w pokoju nr 6.
  2. Medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznawane są po 50 latach małżeństwa.
  3. Medale wręczane są przez Wójta Gminy Ostrowice w imieniu Prezydenta RP.


  Podstawa prawna

  1. art. 19 ustawy o orderach i odznaczeniach z dnia 16 października 1992 r. (Dz. U. z 1992 r. Nr 90, poz. 450 z późniejszymi zmianami),
  2. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2743)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2061169