☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Piątek 30.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sporządzenie testamentu przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

Sporządzenie testamentu przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

 


Wymagane dokumenty

 1. Podanie o sporządzenie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy.
 2. Do wglądu: dokumenty tożsamości spadkodawcy i świadków.
 3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

 

 

Opłaty

22 zł - opłata skarbowa za sporządzenie protokołu.

Opłatę skarbową dokonuje się bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy Ostrowice
 
Nr: 05857700050000209120000010
Bank Spółdzielczy Połczyn Zdrój

Miejsce złożenia i odbioru

Urząd Gminy Ostrowice - Urząd Stanu Cywilnego, pok. 6

tel. /94/ 36-15-296

Termin odpowiedzi 

Sprawa załatwiona jest bezzwłocznie po dokonaniu zgłoszenia u Kierownika USC i ustaleniu terminu sporządzenia testamentu.

Uwagi

 1. Przy sporządzeniu testamentu obowiązkowa jest obecność 2 pełnoletnich świadków.
 2. Nie może być świadkiem przy sporządzeniu testamentu:
  a. kto nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych,
  b. niewidomy, głuchy lub niemy,
  c. kto nie umie czytać lub pisać,
  d. kto nie włada językiem, w którym spadkodawca sporządza testament,
  e. skazany prawomocnie wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania.
  Nie może być świadkiem również osoba, dla której w testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść. Nie mogą być świadkami: małżonek tej osoby, jej krewni lub powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia.

Podstawa prawna 

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635).
Wytworzył:
Jowita Ferenc
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2008-02-06 10:44:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2008-02-06 10:45:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3073