☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Piątek 30.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zmiana imienia

Zmiana imienia


Wymagane wnioski

Wniosek o zmianę imienia wraz z uzasadnieniem.


Wymagane załączniki

 1. Odpis skrócony aktu urodzenia wnioskodawcy.
 2. Jeżeli wnioskodawca pozostaje bądź pozostawał w związku małżeńskim - odpis skrócony aktu małżeństwa.
 3. Odpisy skrócone aktów urodzenia małoletnich dzieci


Opłaty

- za wydanie decyzji – 37,00 zł

Opłatę skarbową dokonuje się bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy Ostrowice

Nr: 05857700050000209120000010
Bank Spółdzielczy Połczyn Zdrój


Dokumenty do wglądu

Dokument tożsamości wnioskodawcy.

Miejsce złożenia i odbioru

Urząd Gminy Ostrowice - Urząd Stanu Cywilnego, pok. 6

tel. /94/ 36-15-296
 

Sposób załatwienia

Przyjęcie wniosku
Sprawdzenie kompletności wniosku i rozpatrzenie
Wydanie decyzji


Termin załatwienia

Do 1 miesiąca.
Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.


Uwagi

 1. O zmianę imienia małoletniego dziecka występują obydwoje rodzice, chyba że jedno z nich nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje (należy przedstawić akt zgonu rodzica) lub nie jest znany bądź jest pozbawiony władzy rodzicielskiej (należy przedstawić postanowienie sądu). W razie braku porozumienia między rodzicami każde z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu. Decyzja co do zmiany imienia małoletniego dziecka zapada po uprawomocnieniu się postanowienia sądu.
 2. Gdy dziecko skończyło 14 lat potrzebna jest jego pisemna zgoda.
 3. Po zmianie można mieć najwyżej dwa imiona
 4. Zwolnione z opłaty skarbowej są decyzje o zmianie imienia, jeżeli wnioskodawca udokumentuje stan ubóstwa.
 5. Jeżeli wnioskodawca zamieszkuje za granicą, wniosek składa się za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.


Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 233, poz. 1992 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635
    
Wytworzył:
Jowita Ferenc
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2008-02-06 08:53:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2008-02-06 09:03:23)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 847