☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Piątek 30.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego  


Wymagane wnioski

Wniosek o ustalenie i odtworzenie aktu urodzenia.
Wniosek o ustalenie i odtworzenie aktu małżeństwa.
Wniosek o ustalenie i odtworzenie aktu zgonu.


Wymagane załączniki

 1. w kraju:
 • podanie z oświadczeniem strony, że uprzednio nie występowała z wnioskiem o odtworzenie aktu w postępowaniu sądowym lub administracyjnym
 • zaświadczenie z USC, w którym akt powinien się znajdować, stwierdzający zniszczenie lub zaginięcie całości lub części księgi stanu cywilnego,
 • inne dowody (dokumenty i protokoły przesłuchania stron i świadków).
 1. za granicą:
 • podanie wraz z oświadczeniem strony, że uprzednio nie występowała z wnioskiem o odtworzenie aktu,
 • inne dowody (dokumenty i protokoły przesłuchania stron i świadków).


Opłaty

- za wydaną decyzję - 39,00 zł.

Opłatę skarbową dokonuje się bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy Ostrowice
 
Nr: 05857700050000209120000010
Bank Spółdzielczy Połczyn Zdrój


Dokumenty do wglądu

Dowód tożsamości wnioskodawcy.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU

Urząd Gminy Ostrowice - Urząd Stanu Cywilnego, pok. 6

tel. /94/ 36-15-296


Sposób załatwienia

  1. Przyjęcie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.
  2. Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.
  3. Wydanie decyzji.


Termin załatwienia

Do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.


Uwagi

 1. Treść aktu stanu cywilnego wraz ze wzmiankami dodatkowymi odtwarza się w razie zaginięcia lub zniszczenia całości lub części księgi stanu cywilnego.
 2. podstawą odtworzenia treści aktu stanu cywilnego są odpisy zaginionego aktu, dokumenty pośrednie w postaci świadectw szkolnych, wypisów z księgi wieczystej i innych aktów stanu cywilnego.
 3. Odtworzenia aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą dokonuje się w przypadku, gdy uzyskanie odpisu jest niemożliwe lub związane z poważnymi trudnościami.
 4. Odtworzenia treści aktu stanu cywilnego dokonuje się w USC miejsca zamieszkania wnioskodawcy lub ostatniego miejsca zamieszkania tej osoby w kraju. W razie braku takiej podstawy czynności tej dokonuje się w USC m. st. Warszawy.
 5. Do złożenia wniosku o odtworzenie treści aktu stanu cywilnego uprawniona jest osoba, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek lub pełnomocnik oraz osoby, które wykażą w tym interes prawny.


Podstawa prawna

  1. art. 34-35 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688).
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. Nr 225 poz. 1635)

 

Wytworzył:
Jowita Ferenc
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2008-02-06 08:43:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2008-02-06 08:44:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 691