☰ Menu
Urząd Gminy Ostrowice
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Piątek 30.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Zgłoszenie urodzenia dziecka


Wymagane wnioski

Zgłoszenie ustne


Wymagane załączniki

 1. Odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców dziecka pochodzącego z małżeństwa.
 2. Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, separacji lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu, jeżeli matka dziecka jest rozwiedziona lub pozostaje w separacji.
 3. Odpis skrócony aktu zgonu męża, jeżeli matka dziecka jest wdową.
 4. Odpis skrócony aktu urodzenia matki dziecka, jeżeli matka dziecka jest panną.

Osoba zgłaszająca urodzenie dziecka nie przedstawia ww. odpisów aktów, jeżeli akty te zostały sporządzone w USC Ostrowice.


Opłaty

Nie pobiera się.


Dokumenty do wglądu

Dowody osobiste.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU

Urząd Gminy Ostrowice - Urząd Stanu Cywilnego, pok 6

/94/ 36-15-296


Sposób załatwienia

Sporządzenie aktu urodzenia.
Wydanie odpisu aktu urodzenia.


Termin załatwienia

W dniu dokonania zgłoszenia tego zdarzenia.


Uwagi

 1. Podstawę sporządzenia aktu urodzenia stanowi pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka, wystawione przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej, potwierdzając fakt urodzenia dziecka oraz datę i miejsce urodzenia.
 2. Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia.
 3. Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani:
  • ojciec dziecka lub matka, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala;
  • lekarz lub położna.
 4. Jeżeli urodzenie dziecka nastąpiło w zakładzie opieki zdrowotnej, do zgłoszenia urodzenia jest obowiązany zakład opieki zdrowotnej


Podstawa prawna

  1. art. 38 - 41 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688).
  2. art. 62 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.).
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. Nr 225 poz. 1635).

 

Wytworzył:
Jowita Ferenc
Udostępnił:
Jawdyńska Edyta
(2008-02-06 08:04:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Jawdyńska Edyta
(2008-02-06 08:05:41)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 760